5. Integration på arbejdsmarkedet

byggerum.dk

5. Integration på arbejdsmarkedet

Selv om integrationsindsatsen er afhængig af virksomhedens betingelser, er det ikke kun virksomhedsledelsens

interesser og moralske forpligtelse, der har betydning. Virksomhedsledelsen

afgør godt nok i sidste ende, hvem der bliver ansat, men integrationsbestræbelserne er

også afhængige af de muligheder eller barrierer, som de allerede ansatte sætter for integrationsprocessen

og for at integrere personer med nedsat arbejdsevne i fællesskabet virksomheden.

Derudover har tillidsrepræsentanten ofte en meget central betydning for integrationsprocessen

gennem sin indflydelse personalepolitikken og ansættelsesvilkårene for medarbejdere

med nedsat arbejdsevne. Tillidsrepræsentanten repræsenterer både fagforeningen

overfor medlemmerne virksomheden og medarbejderne over for ledelsen. Vi sætter derfor

både fokus ledelsen, tillidsrepræsentanten og de øvrige medarbejdere, da vi mener, at de

hver især har en rolle og et ansvar for, at integrationsindsatsen kan lykkes. Da egne interesser

og solidaritet ikke kan ses som to adskilte fænomener, men derimod ofte går hånd i hånd, virkes

solidariteten af såvel ledelsens, tillidsrepræsentantens som medarbejdernes interesser.

1.1. Problemfelt og afgrænsning

Undersøgelser viser, at flertallet af lønmodtagere er positive over for at ansætte mennesker

med nedsat arbejdsevne. På trods af den aktuelle stigning i arbejdsløsheden har arbejdsmarkedet

gennem flere år været præget af lav arbejdsløshed og stor beskæftigelsespolitisk opmærksomhed

området. Spørgsmålet er derfor, hvorfor der ikke integreres flere med nedsat arbejdsevne.

Mens udviklingen af det rummelige arbejdsmarked viser, at arbejdsfastholdelse af

medarbejdere med langvarig sygdom eller nedsat arbejdsevne er forøget væsentligt, har det

hidtidige opsving endnu ikke sikret en lavere ledighed blandt de svageste ledige og personer

med andre problemer end ledighed (Beskæftigelsesministeriet:2002). Gennem vores arbejde

som socialfaglige konsulenter i fagbevægelsen oplever vi de marginaliserede som en gruppe,

der – sat spidsen – presses af den stadig mere aktive beskæftigelsespolitik, men samtidig

betragtes som en uattraktiv arbejdskraft for virksomhederne. Vi oplever også, at virksomhederne

presses af forhold som den øgede konkurrence, den teknologiske udvikling, krav om

bedre service samt kampen om den gode arbejdskraft. Disse forhold begrænser implementeringen

af virksomhedernes sociale ansvar, herunder især integrationsindsatsen.

Når kravene arbejdsmarkedet stiger i takt med globaliseringen, individualiseringen og den

teknologiske udvikling øges virksomhedernes prioriteringer i forhold til at kunne fastholde og

6

More magazines by this user
Similar magazines