Vildtudbytte Krondyr DK - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Vildtudbytte Krondyr DK - Naturstyrelsen

6. FREMTIDIG UDBYTTESTATISTIK

Hvis udgangspunktet for fremtidig bestandsopgørelse er de officielle afskydningstal, er det klart, at

disse oplysninger må gøres så korrekte og detaljerede som praktisk mulig.

Geografisk opdeling af landet.

På grund af krondyrenes biologiske adfærdsmønster, er det nødvendigt, at den landsinddeling der

lægges til grund for en fremtidig udbyttestatestik er biologisk begrundet.

Dette taler for, at der med udgangspunkt i landets kerneområder for krondyr, jf. rapportens bilag,

etableres en opdeling af landet, således at de enkelte kerneområder og det tilhørende opland inden for

hvilket bestanden primært færdes gennem året, udgør grundskelettet i opdelingen af landet i biologisk

begrundede, overordnede geografiske forvaltningsenheder.

Ønskemål for registrering af enkeltdyr

Det utopiske ønskemål ville være, at hvert dyr (skudt, trafikdræbt, faldvildt) blev registreret med følgende

parametre:

a. Sted (geografisk område)

b. Nedlagt dato

c. Ejerforhold: Stat/Privat

d. Køn

e. Alder – tre grupper: Kalv, 1½ års dyr, ældre

f. Opbrækket vægt

g. Faldvildttype (Trafik, Syg, Andet)

h. Bemærkninger (syg, øremærke, o.l.)

Ønskemål for databehandling

Ovenstående oplysninger lægges ind i en database i hvert forvaltningsområde, og kan eventuelt samkøres,

så et samlet overblik fås.

Databasen vil være nøglen til lave en statistisk bestandsopgørelse samt analyser, der kan være grundlag

for fastsættelse af fremtidig afskydning og være indikator for bestandens sundhed og sammensætning.

Databasen vil kunne give følgende nøgleoplysninger:

Udviklingen i kalvevægten.

Sammenligning af kalvevægten i forskellige geografiske områder.

Kropsvægtenes udvikling gennem året.

Afskydningens fordeling til køn og alder.

Afskydningens fordeling til stat- og private arealer.

Afskydningens geografiske fordeling.

En realistisk model

Ovennævnte optimale model er næppe realistisk for nærværende; men interessant vil det være at se,

hvor langt det er muligt at komme i den retning.

Registrering af afskydningen på samtlige statens arealer er der ingen problemer i. De væsentligste

statslige arealejere er i denne forbindelse Skov-og Naturstyrelsen og Forsvaret. Et større problem er

at få præcise data fra private arealer. Det ønskelige ville være, at det kunne lykkes at få alle private

med, men hvis blot nogle private kom med i den optimale model, ville det også have værdi.

Hvis det skal lykkes, stiller det store krav til formidling. Følgende forhold skal være i orden:

20

More magazines by this user
Similar magazines