Vildtudbytte Krondyr DK - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Vildtudbytte Krondyr DK - Naturstyrelsen

I løbet af september er dyrene ved at forberede sig til den forestående brunst, og flere steder i landet

er brunsten allerede i fuld gang midt i september, så alene af den årsag er det et åbent spørgsmål,

hvorvidt det er etisk korrekt overhovedet at jage i denne periode ?.

Set i lyset heraf er anstandsjagt og pürchjagt de eneste acceptable jagtmetoder i denne periode. Dette

skyldes, at samtlige andre jagtformer medfører forstyrrelser af de ikke-jagtbare hinder og kalve. Her

til kommer, at de forstyrrelser som jagten medfører, sandsynligvis griber ind i den komplicerede afvikling

af dyrenes brunst, jf. afsnittet Modne hjorte.

Valg af jagtform

Ved den enkelte jægers valg af form for jagt på krondyr, er der mange forhold der spiller ind. Hensynet

til at dyrene skal forstyrres mindst mulig, og risikoen for anskydninger skal minimeres, gør det

nødvendigt, at den ansvarlige jæger besidder den nødvendige viden om krondyrene og deres adfærd.

Denne viden skal afvejes mod jægerens kendskab til sit terræn, dyrene på terrænet og nabojægernes

aktiviteter samt konsekvenserne af det stress, som krondyrene udsættes for, ved jægerens endelige

valg af jagtform. Kendskabet til andre forstyrrende forhold på terrænet, bør ligeledes tages i regning,

idet f.eks. andre typer jagt, orienteringsløb og militærøvelser også har en negativ indflydelse på

krondyrene, jf. afsnittet Forstyrrelser.

40

More magazines by this user
Similar magazines