Kvalitetsrapport for dagtilbud i Odense Kommune 2011

kl.dk

Kvalitetsrapport for dagtilbud i Odense Kommune 2011

2.3. dynamIsKe læreplaner

I 2004 blev pædagogiske læreplaner et lovkrav til dagtilbud.

Med loven om pædagogiske læreplaner blev der sat fokus på

begrebet læring i dagtilbud. Hensigten har været, at der stilles

skarpt på børns læring generelt og specifikt på børn i udsatte

positioners læring og livschancer.

Opgaven er, at det pædagogiske personale tilrettelægger de

daglige pædagogiske miljøer således, at alle børn inddrages i

læreprocesser som aktører med reelt lige muligheder på trods

af forskellige udgangspunkter.

Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets mål for

børns læring inden for følgende temaer:

• Alsidig personlig udvikling

• Sociale kompetencer

• Sproglig udvikling

• Krop og bevægelse

• Natur og naturfænomener

• Kulturelle udtryksformer og værdier

Derudover skal følgende fremgå: Metodeovervejelser, hvilke

aktiviteter, der iværksættes for at nå målene, og hvordan læreplanen

skal evalueres.

Institutionsafdelingen valgte, at dagtilbuddene skal gøre brug af

Smtte-modellen i udarbejdelsen af den skriftlige pædagogiske

læreplan.

42

Smtte-modellen er valgt, da den fordrer, at det pædagogiske

personale fra processtart gør sig faglige overvejelser over

evalueringen . Ved at integrere evalueringen fra processtart

fungere r evalueringen konstituerende for det, der er vigtigt

og skal kvalitetsudvikles.

Som yderligere støtte til det pædagogiske personales skriftlige

arbejde har Dagtilbudsområdet udarbejdet Et dynamisk

værktø j til udvikling af pædagogiske læreplaner.

Sigtet er, at det pædagogiske personale bliver fortrolige med

kravene til den skriftlige læreplan, og at personalet ser materialet

som et redskab i det faglige arbejde. Derudover at det skriftlige

arbejde tager udgangspunkt i den aktuelle børnegruppe og

dennes læringspotentiale.

Der er blandt andet via institutionsledernes evaluering af

arbejde t med pædagogiske læreplaner og observationer fra

lærings miljøvurderingerne afdækket en spredning i, hvor langt

institutionerne er i implementeringsprocessen.

Elementer i implementeringsprocessen, som med fordel kan optimeres,

er eksempelvis, at ledelsen tydeliggør krav og forventninger

til omfang og kvalitet af det skriftlige arbejde. Derudover

at der sikres balance i den tid, der anvendes på det skriftlige

arbejde og den kvalitetsudvikling, denne skriftlighed genererer.

More magazines by this user
Similar magazines