Kvalitetsrapport for dagtilbud i Odense Kommune 2011

kl.dk

Kvalitetsrapport for dagtilbud i Odense Kommune 2011

2.6. KvalItet fOr de mIndste – UdvIKlIng af dagplejen

Børn­ og Ungeudvalget har primo 2011 iværksat udviklingsprojektet

Kvalitet for de mindste – Udvikling af dagplejen med

henblik på at optimere dagplejen. Udviklingsprojektet har følgend e

5 fokusområder:

• Fastholdelse og rekruttering af dagplejere

• Identificering af dagplejens styrker og kernekompetencer

• Øget faglig kvalitet i læringsmiljøerne i dagplejen

• Nytænkning af samarbejdet mellem sundhedspleje, dagpleje,

institutioner og andre relevante aktører med henblik

på at skabe sammenhæng i børnenes liv

• Optimering af dagplejens administration og organisering

45

Der har været nedsat 5 arbejdsgrupper, som har afdækket hvert

sit fokusområde. Arbejdsgrupperne havde bred repræsen tation

af dagplejens aktører. Derudover kvalificerede en rådgivningsgruppe

materialet og gav input til styregruppe og arbejdsgrupper.

Materialet er under bearbejdning og i starten af 2012 vil Børn­

og Ungeudvalget behandle forvaltningens anbefalinger.

For at give udviklingsprojektet de rette betingelser, blev det

besluttet , at dagplejen først i den kommende kvalitetsrapport

skal levere faglige kvalitetsvurderinger.

More magazines by this user
Similar magazines