Kvalitetsrapport for dagtilbud i Odense Kommune 2011

kl.dk

Kvalitetsrapport for dagtilbud i Odense Kommune 2011

3.3. BrUttOdrIftsUdgIfter Og tIlsKUd

Tabel 3.3. viser en oversigt over Odense Kommunes budgetterede

udgifter for 2011 til forskellige dagtilbudstyper.

taBel 3.3.

Økonomi opgjort

på årsbasis på de

enkelte dagtilbuds typer

bruttodriftsudgifter

(kr.)

Udgifter til

økonomisk og/eller

pædagogisk friplads

(kr.)

49

Den samlede udgift til søskenderabat er i 2011 16,8 mio. kr. og

modregnes forældretaksten på den billigste plads med 50%.

Tilskud til pasning af egne børn gives maksimalt i ét år pr. barn.

tilskud i alt

(kr.)

Samlede antal

indskrevne

helårsbørn

Kommunal dagpleje 255.418.000 11.120.000 – 2.275

Kommunale og selvejende

integrerede daginstitutioner

656.788.000 43.521.000 – 8.130

Private institutioner – 2.830.000 30.150.000 497

Privat pasning/

fritvalg­ordning

– – 17.264.000 330

Puljeordninger 1.250.000 125.000 1.250.000 20

Pasning af egne børn 2.200.000 – 2.200.000 42

More magazines by this user
Similar magazines