Løsning til røde vejledende eksamensopgaver - szymanski spil

szymanskispil.dk

Løsning til røde vejledende eksamensopgaver - szymanski spil

Løsningerne er hentet på www.szymanskispil.dk Quizspillene: Sportsnørd, Ashram, MIR og Universalnørd

Dette giver så:

Opgave 9: Det er oplyst, at sammenhængen er på formen y ax b , dvs. det er en lineær sammenhæng.

a) Da man kender mere end to sæt sammenhørende værdier, skal der laves regression.

På TI-nspire vælges ”Tilføj lister og regneark”, den gennemsnitlige fødselsvægt pr. gris (x)

indtastes i søjle A, mens moderkagens gennemsnitlige vægt (y) indtastes i søjle B.

Der trykkes på ’menu’-knappen, hvor der vælges ’statistik’’Stat-beregning’ ’Lineær

regression (mx+b)’:

X-liste: a[]

Y-liste: b[]

Gem RegEqn i: f1

Lommeregneren giver: m = 0,4898368 og b=-286,462954

Dvs. man har at:

a0,490 og b

286

b) Når den gennemsnitlige fødselsvægt pr. gris i kuldet er 950g, er x = 950.

Da sammenhængen er gemt som f1, bestemmes den tilsvarende y-værdi så på

lommeregneren ved at taste f1(950), der giver 178,88.

Dvs. at:

Når den gennemsnitlige fødselsvægt pr. gris i kuldet er 950g, er den gennemsnitlige vægt af

moderkagen pr. gris i kuldet 179g

More magazines by this user
Similar magazines