Løsning til røde vejledende eksamensopgaver - szymanski spil

szymanskispil.dk

Løsning til røde vejledende eksamensopgaver - szymanski spil

Løsningerne er hentet på www.szymanskispil.dk Quizspillene: Sportsnørd, Ashram, MIR og Universalnørd

15. august 2012: Delprøven UDEN hjælpemidler

Opgave 1: At løse ligningen vil sige at få isoleret størrelsen x:

2x35x17

2x5x17 3

7x 14

14

x

7

x 2

Opgave 2: Lad n, der er antallet af terminer, svare til antal år efter indsættelsen af de 25000kr.

Og lad Kn være det indestående beløb efter n år.

Da det er fast rente med rentefoden 4,5% har man altså:


K 25000kr 1 0,045

n

K 25000 kr.

1,045

n

n

n

Opgave 3: Da trekanterne er retvinklede, kan man benytte Pythagoras til at bestemme x-værdien:

2 2

x 6

2

10

2

x 36 100

2

x 100 36

2

x 64

x 64 8

Da x er en sidelængde, er den negative løsning til

2

x 64 fjernet.

1

Arealet af en trekant er T g h , og hvis den ene katete vælges som grundlinje, vil den anden

2

katete være den tilhørende højde, da trekanterne er retvinklede. Dermed er:

1 1

Adrage 2T lille 2T stor 2 x 6 2 2 x 6 6x 12x 18x

2 2

A 18 8 144

drage

f 3 12X 8 En eksponentielt voksende funktion med fordoblingskonstanten 8.

Opgave 4: 2

Fordoblingskonstanten er den størrelse, der skal lægges til en given x-værdi, for at den

tilsvarende y-værdi fordobles.

Her er den givne x-værdi 3, og hvis man lægger fordoblingskonstanten til x-værdien, får man

3+8 = 11.

Dvs. at den tilsvarende y-værdi, der er 12, er fordoblet til 24, når x-værdien er blevet 11:

f(11) 2 f 3 212

24

More magazines by this user
Similar magazines