Løsning til røde vejledende eksamensopgaver - szymanski spil

szymanskispil.dk

Løsning til røde vejledende eksamensopgaver - szymanski spil

Løsningerne er hentet på www.szymanskispil.dk Quizspillene: Sportsnørd, Ashram, MIR og Universalnørd

Opgave 5: Væksthastigheden er differentialkvotienten det pågældende sted, dvs. det er hældningen for

tangenten til grafen i t = 50.

Altså tegnes der først efter bedste evne en tangent her:

Væksthastigheden v svarende til tangentens hældning er så:

N

50 2

v pr. dag 0,67pr.

dag

t

75dage 3

3,5 2 2,5

Opgave 6: f ( x) 2 x x 10 g( x) 7 x 2x

Det undersøges, om f er en stamfunktion til g, ved at se, om f '( x) g( x)

.

Der differentieres ledvist:

2,5 2,5

f '( x) 23,5 x 2x 0 7x 2 x g( x)

Da f’(x)=g(x) er f en stamfunktion til g

More magazines by this user
Similar magazines