Figurer til Trojkas Samfundsfag niveau E, D og C 2. udgave - trojka.dk

itrojka.dk

Figurer til Trojkas Samfundsfag niveau E, D og C 2. udgave - trojka.dk

Land

Parlamentsmedlemmer pr. land

Tyskland

UK, Frankrig, Italien

Polen, Spanien

Rumænien

Holland

Grækenland, Tjekkiet, Belgien,

Ungarn, Portugal

Sverige

Bulgarien, Østrig

Danmark, Slovakiet, Finland

Irland, Litauen

Letland

Slovenien

Estland, Cypern, Luxembourg

Malta

I alt

Tabel 18.1 Medlemmer af Europa-Parlamentet.

Pladser i Europa-

Parlamentet

99

78

54

35

27

24

19

18

14

13

9

7

6

5

785

More magazines by this user
Similar magazines