Figurer til Trojkas Samfundsfag niveau E, D og C 2. udgave - trojka.dk

itrojka.dk

Figurer til Trojkas Samfundsfag niveau E, D og C 2. udgave - trojka.dk

Overførselsindkomster

Folkepension

Efterløn

Førtidspension

Dagpenge

Kontanthjælp

Revalidering

Syge- og barselsdagpenge

Tilskud til børn

SU

Boligsikring og boligydelse

Udvalgte funktionsområder

Politi og retsvæsen

Forsvar

Sundhedsvæsen

Kultur

Kirke

Uddannelse i alt

Heraf:

Folkeskole

Gymnasier og erhvervsskoler

Voksen- og efteruddannelse

Videregående uddannelse

Øvrige udgifter

Offentlige udgifter i alt

Offentlige finanser for 2005

Mia. kroner

256

71

23

33

20

15

4

20

16

11

10

288

14

24

110

10

7

125

55

23

21

25

153

822

Tabel 22.2 Sådan bruges de offentlige finanser 2005.

Kilde: Danmarks Statistik, 2006.

Procent af samlede

offentlige udgifter

31,2

8,6

2,8

4,0

2,5

1,8

0,5

2,4

1,9

1,3

1,3

35,1

1,8

2,9

13,4

1,2

0,8

15,2

6,7

2,8

2,6

3,0

18,6

100,0

Kroner

pr. dansker

47.348

13.029

4.325

6.043

3.770

2.717

758

3.622

2.901

1.977

1.922

53.243

2.661

4.343

20.274

1.756

1.201

23.009

10.201

4.232

3.936

4.620

28.220

151.820

More magazines by this user
Similar magazines