Figurer til Trojkas Samfundsfag niveau E, D og C 2. udgave - trojka.dk

itrojka.dk

Figurer til Trojkas Samfundsfag niveau E, D og C 2. udgave - trojka.dk

Stat

• Forsvaret

• Højere uddannelser

• Motorveje

• Centraladministration

• Kgl. Teater, Museer

• Erhvervskoler

• Gymnasier

• Togtrafik, grænser

• Skat

Opgavefordeling

Region Kommune

• Sygehuse

• Specialinstitutioner

• Visse miljø- og

naturopgaver

• Psykiatri og

sygesikring

• Visioner for kulturen

• Social- og sundhedsområdet

(Specialopgaver)

• Regional udvikling

• Regionale trafikselskaber

Fig. 5.8 Opgavefordeling mellem stat, regioner og kommuner.

• Folkeskolen

• Plejehjem

• Natur og miljø

• Resten af vejene

• Hjemmesygepleje

• Museer og

musikskoler

• Folkeskolen

(Specialundervisning)

• Lokal erhvervsservice

• Deltager i regionstrafik

More magazines by this user
Similar magazines