Figurer til Trojkas Samfundsfag niveau E, D og C 2. udgave - trojka.dk

itrojka.dk

Figurer til Trojkas Samfundsfag niveau E, D og C 2. udgave - trojka.dk

Danmarks eksport

Olie og gas 10%

Landbrugsprodukter

9%

Andre produkter 3%

Fisk 2%

Industriprodukter

76%

Fig. 23.5 Danmarks eksport fordelt på

varegrupper i 2005. Kilde: Danmarks

Statistik, tiårsoversigten 2006.

More magazines by this user
Similar magazines