Figurer til Trojkas Samfundsfag niveau E, D og C 2. udgave - trojka.dk

itrojka.dk

Figurer til Trojkas Samfundsfag niveau E, D og C 2. udgave - trojka.dk

Levetidens betydning for de offentlige udgifter

Forudsætninger

Hvis levetiden er

76,9 år som i dag

Hvis levetiden i 2040

er steget til 80,3 år.

Dette er levetiden i

Sverige i dag.

Hvis levetiden stiger

til 83,7 år i 2040.

Stigning i bundskatten

i procentpoint

1,4

8,5

15,8

… eller nødvendig

ekstra beskæftigelse

63.000

274.000

484.000

Fig. 22.6 Levetidens betydning for finansieringen af statens udgifter i 2040.

Kilde: Velfærdskommissionen: Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv, 2004.

More magazines by this user
Similar magazines