Figurer til Trojkas Samfundsfag niveau E, D og C 2. udgave - trojka.dk

itrojka.dk

Figurer til Trojkas Samfundsfag niveau E, D og C 2. udgave - trojka.dk

Serviceydelser:

Offentlige omkostninger for en person i hele livet

Social velfærd (daginstitution, fritidsaktiviteter, plejehjem mv.)

Uddannelse

Sundhed (læge, medicin, sygehuse mv.)

Kontante overførsler:

Pension

Efterløn

Barsel

Sygedagpenge

Arbejdsløshedsdagpenge mv.

Kontanthjælp

SU

Aktivering mv.

Ikke indkomsterstattende ydelser børnepenge, medicintilskud,

ældrecheck mv.

Offentlige omkostninger i alt:

Tabel 22.1 Offentlige omkostninger i løbet af livet for en person født i 2001.

Kilde: Finansministeriet, Dream-gruppen. 2006

945.626

1.056.626

694.198

762.936

127.453

77.846

84.052

168.688

64.676

108.417

103.539

604.427

4.798.484

More magazines by this user
Similar magazines