Views
6 months ago

Familien Kahrs

IV. 6. Jørgen

IV. 6. Jørgen Kahrs, dpt. i Korskirken 21. juni 1746. (Fad.: Maren Lind Sr. Tanchs, Anne Helene Bergendal, Peder van Santen, Thim Petersen, Henrich Bergendal). Begr. i Korskirken 19. december 1747. IV. 7. Dødfødt barn, begr. i Korskirken 27. mai 1747. IV. 8. Jørgen Kahrs, dpt. i Korskirken 2. oktober 1748. (Fad.: Barbra Molle, Wibiche Tonnesdatter, Christopher Heiberg, Jens Lind, Jens Sørensen Heiberg). † 1785, begr. 26. september i Domkirken. Papirtrykker. Konfirmeret i Fjeldberg kirke 1765. Han var utdannet i tegning og modellering ved Kjøbenhavn og Stockholms kunstakademier, averterer 1774 i Bergens aviser at han mottar elever i tegning. 1774 anla Jørgen Kahrs sammen med sin bror guldsmed Ditmar Kahrs en liten fabrik for papirtapeter og voksduk. Av fabrikkens produkter averterer han tilsalgs papirtapet, diverse sorter blomsterverk, ornamenter og historier. Han bodde dengang hos sin bror Ditmar. Gift i St. Jørgens kirke 14. december 1784 med Marie Lovitze Cortonne. 1 ) Efter mandens død fik hun kongl. bevilling til at ”arbeide med sine to hænder samt informere andre “i skrædderarbeidet uden paaanke af mestrene.” 1790 ansøker hun magistraten og blir tilladt at holde svend. — “Jørgen Kahrs “har ved en og anden reise søgt at gjøre sig duelig i maleriet og skilderiet. “Enken lever nu i kummer.” 1791 blev hun ved kongl. naade forundt indtat i malerlauget. 1795 averterer hun at hun underviser honnette mænds børn i fransk. Uten barn. IV. 9. Anna Catharina Kahrs, dpt. i Korskirken 31. november 1749. (Fad.: Cecilia Cathrine Heiberg, Berte Marg. Bessel, Margrethe Maria Friele, Hr. Dithmar Kahrs, Jørgen Lind). Begr. i Korskirken 26. mai 1752. IV. 10. Maren Margrethe Kahrs, f. 20., dpt. i Korskirken 23. december 1750. (Fad.: Maren Tanch, Christiane Friele, Magdalene Bessel, Hr. Jens Rennord, konsul Henrich Janss. Fasmer). Begr. i Korskirken 19. mars 1751. Kaldes ved begravelsen Elen Margrethe. IV. 11. Cecilia Catharina Kahrs, f. 7., dpt. i Korskirken 12. mars 1752. (Fad.: Bispinde Pontoppidan, Cecilia Catharina Kahrs, Mette Lexau, Christian Friele, Jens Lind). † 31. januar 1829. Gift 16. mai 1772 med Johan Garmann, f. 5., dpt. i Mjelde sogn, Haus, 10. januar 1744, † 10. januar 1810. Proprietær og eier av Store Sandvigen og Mjelde gods. 7 barn: 1. Dødfødt datter 1. oktober 1772. 2. Wenche von der Lippe Garmann, f. 2. december 1773, † 1. mai 1775. 3. Johan Christopher Garmann. f. 1779, † 25. januar s. a. ........................................ 1 ) “efter tilladelse af stiftsprovst Dr. Mossin af hvem de var trolovede.” Mulig hun har tilhørt den reformerte kirke og været av den franskreformerte familie Cortaud der indvandret fra Sydfrankrig til Danmark i slutten av 17de aarhundrede. (Per. Tid. 1909, s.30). 18

4. Jens Kahrs Garmann. f. 29. august 1781, † 9., begr. paa Korskirkegaarden 17. mars 1830. Eiet og bodde paa Storemøllen i Sandvigen. Da det borgerlige artilleri i 1807 organiseredes i Bergen, gjorde han tjeneste ved dette som bombarder, fungerte en tid som sectionschef i kystværnet og utnævntes 10. april 1810 til secondløitnant à la suite i Bergenhusiske regiment (Ytre Sogns komp.), blev premierløitnant, gik av paa vartpenge ved armeforandringen 1818. Gift i Korskirken 24. mai 1813 med Christine Staman. f. 18., dpt. i Korskirken 26. december 1793. 5 barn. 5. Wenche Karine Garmann, f. 23. august 1782, † 2. mai 1837. Gift 1 ) i Mjelde sogn 7. september 1800 med Hans Lem Jersin, f. ca. 1771, † 18. december 1820. Birkedommer over Svanø birk i Søndfjord. Gift 2 ) med Melchior Melchiorsen Falch, f. 25. august 1775, † 3. februar 1849, løitnant og proprietær paa Amble i Sogn. 6. Jan Garmann, f. 5. januar 1784, † 3. december 1804. 7. Christopher Garmann. f. 7. august 1788, † i Sandvigen 16. juli 1842, proprietær og eier av Mjelde gaard samt lensmand og veiinspektør. Biskop Pavels kalder ham i 1818 kirkeeier “en ung mand af anstand og levemaade”. Gift 7. august 1811 med Georgine Brunchorst, † paa Eidsvaag 5. august 1855. IV. 12. Jens Kahrs, f. 3., dpt. i Korskirken 7. august 1753. (Fad.: Biskop Erich Pontoppidan, Jørgen Lind, Dithmar Kahrs, mad: Barbra Molls, Margrethe Marie Friele). Jens har antagelig sittet sine læreaar som guldsmed hos sin far, men denne har forsømt at iagtta laugsreglerne og faat utstedt formel lærekontrakt for ham. Guldsmedlaugets forhandlingsprotokol meddeler nemlig at: ,,25. februar 1779 “indfandt Sr. Jens Kahrs sig, med anmodning at faae sin søn Jens Kahrs som “tilforn icke var indskrevet at faa ham udskrevet som Svend med Paastand at “han længe forhen skulde være at andsee som Svend udi Lauget, hvilket icke “blev accorderet.” Ved skjøte dat. 27. januar 1781 kjøper han sin fars guldsmedverktøi for 150 rd. Er senere ikke fundet nævnt. IV. 13. Anna Kahrs, dpt. 6. december 1754. (Fad.: Maren Tanch, Mette Cramer, Karen Treye, Jørgen Lind, Herman Kramer). Begr. i Domkirken 25. mai 1789. Ugift. IV. 14. Christen Kahrs, tvilling, f. 2., dpt. i Korskirken 7. december 1755. (Fad.: Barbra sal: Molles, jomfru Greve, Hr. Johan Witte, Jørgen Lind, Dithmar Kahrs). † efter 6 dages sygdom 18., begr. 25. september 1809 i Domkirkens sakristi. Stiftsprokurør. Bergens latinskoles protokol oplyser at han var privat “informeret af monsr. Dithmar Kahrs, kom i 4de klasse ved indmeldelsen 1770 under monsr. Vigeboes private tilsyn. Fortsatte sine studeringer under privat information.” Han eiet hus i Bergen, 15de rode no. 125 (Torvalm.—Veiten). Gift i Fjeldberg 25. juni 1783 med Christine Ørbech Juel, f. 13., dpt. i Fjeldberg 17. september 1761, † 30. december 1841. Datter av foged og kammerraad Andreas Juel og Anna Christophersdatter Munthe. 2 barn: (V. 1—2). 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... - Kunst und Ko
Mikkel Willum - Fjernvarmens Udviklingscenter
December Januar Februar Marts April Juni Maj Juli ... - Aarhus Tech
Personal Leadership - IBC Euroforum
VisitSkanderborg_brochure
Nr. 4 -22. ÅRGANG December 2000 (85)
Sct. Nicolai Nyt Juni-September 2011
hornbæk - 3100.dk
djøfbladet - DG Media
Kig & Lyt juni - august 2010 - Ballerup Kommune
Korte kurser (Dansk) - Højskolerne
Kirkeblad 593 Maj - August 2011 - Hundborg kirke
Juni - Juli - August 2010 - Balle Kirke
Kirkenyt nr. 3/2013 - Sct. Peders sogn
Kirkebladet - Øsløs, Vesløs og Arup kirker
78 · ÅRGANG · NR. 3 · JUNI - JULI - AUGUST · 2012 - Asnæs Kirke