Views
1 year ago

Familien Kahrs

kaffe og sukkerforbruk

kaffe og sukkerforbruk at ha været temmelig stort. Fra 1. oktober til 23. december 1802 medgik der i husholdningen 15 Tt kaffebønner og 341½ Tt sukker av forskjellig slags, alt kjøpt i smaaportioner, ½ eller 1 Tt ad gangen. — Alt hvad enken bragte med sig av boet var en opredt seng “efter sædvane.” Christen Kahrs omtales blandt de prester “der paa datidens vis arbeidede for oplysnin- ”gen og oprettede læseselskaper, men han var en modstander av den nye lære der ved Hans “Nielsen Hauge og hans venner begyndte at røre sig i hans menighed.” 1 ) En historie om hans forhold til disse under han sidste sygdom, som biskop A. C. Bang beretter, bør vistnok opfattes som et utslag av denne forfatters litet kritiske holdning overfor sine kilder. Gift i Torvestad 2. september 1791 med Anne Marie Bull, ant. f. i Sortland 1770, † i Overhalden 5. juni 1810, datter av sorenskriver i Ryfylke cancelliraad Henrik Helkand Bull og Elen Christine Motzfeldt. Efterat Anne Marie Bull blev enke flyttet hun til sin søster Thale Christine, gift med sorenskriver i Namdalen Elias Fredrik Hetting, men paa veien var hun ialfald en tid i Strandebarm hvor hun 1804 stod fadder paa sogneprest Ditmar Kahrs’ søn Caspar og mulig hendes 2 gutter er blit igjen der, de er ialfald opvokset enten i Hardanger eller Bergen, og de var bare 18 og 16 aar da ogsaa deres mor døde. Christen Heiberg Kahrs’ 3 barn (V 1—3). 1. Henrik Bull Kahrs, f. 1792, † 1820, ugift. 2. Dithmar Kahrs, f. 1794, † 1877, g. Meyer. 3, Elen Christine Kahrs, f. 1796, † 1797. Side 51. V. 1. Henrik Bull Kahrs, dpt. i Egersund 29. august 1792. (Fad. : Mad.Inger Margrethe Weyer, jomfr. Lovise Mørch, jomfr. Elisabeth Schanche, sorenskriver Hercules Weyer, Gerhard Reiner, Hr. Theophilus Bowitz). Sjømand. Var i 1814 i engelsk krigsfangenskap. Indtat som bombarder i Drægsalmenningens komp. 3 august 1814. Tok borgerskap som skipper i Bergen 12. Juni 1817. Han kom bort under vinterfisket i Lofoten og blev begr. 24. april 1820 paa Hoels kirkegaard, anneks til Lødingen. Han var da skipper hos R. Christensen i Sandtorvholmen. Ugift. V. 2. Dithmar Kahrs, f. i Egersund 19., dpt. 26. december 1794. (Fad.: Theophilus Schanche, Jørgen Leganger Nissen, provstinde Lund, jomf. A. Kierulf, jomf. A. Nielsen). † 8. juni 1877. Han blev utnævnt til maanedsløitnant 26. februar 1814, gik ved avvæbningen 31. december s. a. ind i underofficers nr. da han læste til officerseksamen, blev 2. mars 1815 secondl. à la suite ved regimentet, kom i nr. ved arméforandringen 1818 som secondløitnant ved Gravenske komp. i Hardangerske nationale musketerkorps, blev 11. august 1826 premierløitnant ved Ørskogske komp., avsked i naade 21. januar 1836. Var veiinspektør paa Søndmør under sit ophold der. Ansattes senere som undertoldbetjent i Bergens distrikt, utnævnt 22. juli 1842 til overtoldbetjent i Larvik distrikt (bopæl Fredriksværn), entlediget 14. mars 1874 fra 1. mai s. a. at regne med 550 spd. i pension. ......................... 1 ) Løvold. 46

Gift i huset, Korskirkens sogn 8. september 1825 med Anne Elisabeth Meyer, “Elisa”, f. 23. mars, dpt. 3. april 1799, † 19. april 1876, datter av kjøbmand senere stadsmægler i Bergen Henrich Meyer og Anne Christine de Chezaulx. — 2 sønner (VI 1—2). VI. 1. Henrik Meyer Kahrs 1 ), f. 1. september 1826, † 17. September 1875. Han gik paa skole i Bergen til hans far flyttet til Fredriksværn, da blev han sammen med sin yngre bror sendt til Larvik og bodde hos overtoldbetjent Christen H. Kahrs og blev undervist av Johannes Berg der senere blev gift med husets Skibsfører Henrik Meyer Kahrs. ældste datter Sara Magdalene. Ganske ung reiste han tilsjøs. Paa en av sine reiser kom han til Trondhjem hvor Sara Magdalene da var bosat. Han avla sine slægtninge et besøk og paa spørsmaal om hvordan han hadde det, svarte han straalende: “De staar’kje nokke paa meg, eg har 10 daler maanen og fri fortering - de staar’kje nokke paa meg.” Saa smittende var hans gode humør og tilfredse sind at de ord siden gaar igjen blandt Sara Magdalenas barn som uttryk for tilfredshet. Han tok borgerskap som skipper 16. oktober 1855 og blev fører av det store seilskib “Josephine”. Gift 1 ) 12. september 1852 med Cathrine Lucie Smith, f. 19. november 1825, † 19. august 1871, datter av skomakermester i Bergen Didrich Smith og Mette Marie Martens. — 6 barn (VII 1—6). Gift 2 ) Nykirken 16. mai 1873 med Pauline Henriksen, f. paa Stenkjær 15. februar 1847, datter av skomakermester Henrik Henriksen og Birgitte Mortensen. — 1 søn (VII—7). VII. 1. Anna Elisabeth Kahrs, f. 4. juni1853. Gift 1 ) 12. december 1873 med Ole Langfeldt Boye, f. i Bergen 17. januar 1846, † i New York ved et ulykkestilfælde 13. januar 1883. Skibsfører. søn av skipper i Bergen Hans Jørgen Boye og Karen Elisabeth Gierding. — 3 barn. Gift 2 ) 25. februar 1885 med Bernt Olsen, f. i Stavanger 24. december 1850. ....................... 1 ) Oplysninger om Henrik M. Kahrs’ barn delvis hentet fra “Stamtavle over Slægten Martens”. 47

Mikkel Willum - Fjernvarmens Udviklingscenter
djøfbladet - DG Media
Personal Leadership - IBC Euroforum
Mere OK på plads Musik i familien Forskning på fremmarch - Elbo
sæsonprogram 2011/2012 - Copenhagen Phil
Nr. 4 -22. ÅRGANG December 2000 (85)
Sct. Nicolai Nyt Juni-September 2011
hornbæk - 3100.dk
IND|TRYK Oktober 06 NR 20 - Københavns Tekniske Skole
Husavis for Bostedet Thea, juni & juli & august 2013
Kirkeblad nr. 2 - 2011 - Vivild-Vejlby pastorat
Læs seneste nummer af 8270 bladet her! - 8270 - Skåde - Holme
JUNI · JULI · A UGUST 2010 - Ribe Domkirke
JONAS OG VIBEKE: VILD VINGUMMI OG TANGTANKER
TEMA: »Hvad brænder du for? - Sct. Peders sogn
Juni, juli og august 2011 - Næstelsø og Mogenstrup sogne
Vokseværk hos Fjord Line - CO-SEA
2 Juni /Juli August 2011 - Alt er vand ved siden af Ærø
juni, juli og august 2013 - Torup Sogn