Views
1 year ago

Familien Kahrs

Til begravelsen var

Til begravelsen var gjort store indkjøp. Her er regningen: Rd. Mk. Sk. 1½ vog beste kafebøner............................ 15 4 8 52 Tt beste topsucker.................................. 13 36 Tt melis................................................. 7 3 18 Tt løst sucker......................................... 2 3 12 6 Tt søde mandler 2 Tt bittre...................... 2 2 4 4 Tt rosiner, 6 Tt sagogryn......................... 3 2 6 Tt perlegryn, 2 Tt figen........................... 4 12 3 Tt lod moskal, 3 lod canell..................... 1 4 Tt lod nellik, 2 lod muskateblom.......... 1 2 8 4 Tt corender, 2 lod cardemomme........... 1 3 1 Tt lysebrun candes, 1 Tt hvid dito........ 1 Tt mackrongryn, 6 Mk. peberrod.......... 1 Tt syltet ingefer til 4 Mk. krukken = 1 2 ¼ Tt beste grøn the 2 Tt congothe............ 3 5 1 Tt teedebu(?) 1 glas capris..................... 1 8 1 glas oliven 6 Tt knapmandler................ 2 2 8 3 Tt catrineplommer 400 stk. valnødder 1 2 6 3 Tt comfect Rosiner, sukkerbagertøy...... 2 4 8 4 Tt hiortetag; 24 stk. lemoner................. 1 5 8 1 Tt allehaande, 1 skieppe æbler.............. 1 4 løg, verginitoback, og 2 dos. piber............ 1 4 1 lod safran, 1 Tt suckat........................... 1 1 2 stk. mandelkage à 1 rd........................... 2 6 pott. Rom, 2 Tt suckerlade.................... 2 4 2 dosin bordkniver.................................... 4 9 kanner viinædicke.................................. 2 3 12 1 krocke sirop, netto 29½ Tt, 1 Tt Engefer 2 3 7 1 Tt peber, 6 Tt stivelse, blaat 1 Tt........... 1 1 8 7 pegl carviaqvavitæ, 6 pegl pommerans 2 1 6½ pegl persicko....................................... 1 8 1 tønde rug................................................ 3 5 ladet bygle ¼ tønde hvede......................... 10 8 beylerløn.................................................... 14 Rd. Mk. Sk. 1½ alen kammerdug..................................... 2 1 8 1 sort silkedug.............................................. 1 4 9 alne sort stof, 4 al. floresbaand.................. 2 4 8 6 alne taftis baand, 8 mark homle................ 1 2 4 1 sort hat....................................................... 1 1 al sort i bunden lekatur.............................. 4 15 al 3½ qvst. liig cartun............................... 13 1 6 1 wog cngelsk hvedemel.............................. 1 par Run sorte skoe..................................... 3 5 10½ mk. hollandsk ost, 23 mk dito billigere 1 2 4 2 par bomuldsstrømper, 1 par fruentimmersko.................................................. 3 1 haarpung. 5mk. 1 stangsort lack 10sk= 5 10 8 alne sort flor.............................................. 2 3 3 alne sort i bunden cartun........................... 1 1 2 1 liigkiste...................................................... 8 dragerpenge 1 mk. til drengen 24 sk............. 1 24 Jorenbeslag mcd fuldt tilbebør...................... 7 3 til drengen...................................................... pladen paa kisten 2 rd, 1 par voxlys 4 rd...... 6 pladen hos blichmageren............................... 3 til malerne...................................................... 1 2 tinskaaler at lade ferdiggiøre..................... 24 25 bottelier..................................................... 7 8 5 stk. hodekaal.............................................. 1 4 10 1 tønde kringler............................................. 1 4 12 rugkavringer.................................................. 1 hvedekavringer, smørkringler....................... 1 2 40 stk. brøllupsbrød, strømper....................... 1 1 tønde at pakke brødet i.............................. 26 2½ tønde at pakke specerierne i................... 4 6 = tilsammen 161 4 11 Ved provstinde Rebecca Kahrs’ død skrev daværende sogneprest i Fjeldberg Augustinus Meldal Brun følgendc gravskrift over hende offentliggjort i B. Adressecont. Efterr. Paa Pladen. Her bevares Støvet af en af Alder og Erfaring for Grav og Evighed længe siden moden Olding den Livet Velædle nu i Døden salige Rebecca Christine Kahrs fød Korn Hun begyndte sin lærerige Bane den 7de Marts 1733 endte den, lig det udbrændte Lys, som slukker sig selv, ved en blid og rolig Død, den 16de October 1809 28

Hun var 2de Gange gift: første Gang med Velærværdige Hr: Arnoldus von Westen Sylow, Sognepræst til Haugs Præstegield Anden Gang Velærvrerdige og Høilærde Hr: Ditmar Kahrs, Provst over Sundhordlehn og Sognepræst til Fieldberg Med ham Stedmoder for 5, virkelig Moder for 3 Børn Efter ham Enke i en Tid af næsten 25 Aar hvoraf de 10 sidste bragte hende formedelst svagelig Helbred mangen tung Lidelsesdag I det huuslige Liv tildelede Forsynet hende baade smaa og større Kaar og med begge Dele var hun aldeles fornøiet. Læser: du ser hendes Liv var en Prøvestand: Men hendes lyse Aand forsynet med grundig Religions Kundskab giorde hende enhver Prøve Medgang og Modgang let og overvindelig Men især hendes sidste Prøve rig paa Seier og Salighed Du vilde have fundet i hende en saare udmærket Prydelse for sit Kiøn; derfor fulgte hende ogsaa almindelig Agtelse Kierlighed i Livet Taarer og Velsignelser i Døden Saa vidner den, som daglig over 16 Aar mere blev betegnet i hendes huus som Søn end som Nabo. A. M. Brun. Dithmar Kahrs i Fjeldbergs 8 barn (IV. 1—8). 1. Ditmar Kahrs, f. 1746, † 1825, g. Heiberg 2. Christen Heiberg Kahrs, f. 1750, † 1802, g. Bull. Side 31. 3. Jens Kahrs, f. 1751, † s. a. 4. Gerhard Kahrs, f. 1753, † 1809, g. Schnabel Side 51. 5. Barbara Kahrs, f. 1755, † 1784, g. Christie. Side 71. 6. Jesper Kahrs, f. 1759, † 1811, g. Jalles. Side 72. 7. II Cecilie Cathrine Kahrs, f. 1771, † ung. Side 74. 8. II Johan Arnoldus von Westen Kahrs, f. 1773, † 1823, g. Brun. Side 74. IV.l. Ditmar Kahrs f. 14. april 1746, † i Strandebarm som jubellærer 9., begr. 20. juli 1825. Depon. 1763, ex. phil. 1764, ex. theol. 1769, prædikede til dimis for Cramer og fik laudab. Han blev 19. december 1771 pers. cap. hos sin far i Fjeldberg, utnævnt 29

Mikkel Willum - Fjernvarmens Udviklingscenter
Personal Leadership - IBC Euroforum
December Januar Februar Marts April Juni Maj Juli ... - Aarhus Tech
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... - Kunst und Ko
Nr. 4 -22. ÅRGANG December 2000 (85)
djøfbladet - DG Media
Sct. Nicolai Nyt Juni-September 2011
hornbæk - 3100.dk
Kig & Lyt juni - august 2010 - Ballerup Kommune
Sæsonprogram 2012 - Kolding Kommune
Fra 1. juni til 31. august 2012 - Sankt Petri Schule
for Nebsager, Bjerre og Stenderup Sogne, Juni - Juli ... - Hornsyld
Kirkeblad 593 Maj - August 2011 - Hundborg kirke
Juni - Juli - August 2010 - Balle Kirke
Sogneblad for Rønne - Sct. Nicolai Kirke
personaleblad for Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup