Views
1 year ago

Familien Kahrs

Til begravelsen var

Til begravelsen var gjort store indkjøp. Her er regningen: Rd. Mk. Sk. 1½ vog beste kafebøner............................ 15 4 8 52 Tt beste topsucker.................................. 13 36 Tt melis................................................. 7 3 18 Tt løst sucker......................................... 2 3 12 6 Tt søde mandler 2 Tt bittre...................... 2 2 4 4 Tt rosiner, 6 Tt sagogryn......................... 3 2 6 Tt perlegryn, 2 Tt figen........................... 4 12 3 Tt lod moskal, 3 lod canell..................... 1 4 Tt lod nellik, 2 lod muskateblom.......... 1 2 8 4 Tt corender, 2 lod cardemomme........... 1 3 1 Tt lysebrun candes, 1 Tt hvid dito........ 1 Tt mackrongryn, 6 Mk. peberrod.......... 1 Tt syltet ingefer til 4 Mk. krukken = 1 2 ¼ Tt beste grøn the 2 Tt congothe............ 3 5 1 Tt teedebu(?) 1 glas capris..................... 1 8 1 glas oliven 6 Tt knapmandler................ 2 2 8 3 Tt catrineplommer 400 stk. valnødder 1 2 6 3 Tt comfect Rosiner, sukkerbagertøy...... 2 4 8 4 Tt hiortetag; 24 stk. lemoner................. 1 5 8 1 Tt allehaande, 1 skieppe æbler.............. 1 4 løg, verginitoback, og 2 dos. piber............ 1 4 1 lod safran, 1 Tt suckat........................... 1 1 2 stk. mandelkage à 1 rd........................... 2 6 pott. Rom, 2 Tt suckerlade.................... 2 4 2 dosin bordkniver.................................... 4 9 kanner viinædicke.................................. 2 3 12 1 krocke sirop, netto 29½ Tt, 1 Tt Engefer 2 3 7 1 Tt peber, 6 Tt stivelse, blaat 1 Tt........... 1 1 8 7 pegl carviaqvavitæ, 6 pegl pommerans 2 1 6½ pegl persicko....................................... 1 8 1 tønde rug................................................ 3 5 ladet bygle ¼ tønde hvede......................... 10 8 beylerløn.................................................... 14 Rd. Mk. Sk. 1½ alen kammerdug..................................... 2 1 8 1 sort silkedug.............................................. 1 4 9 alne sort stof, 4 al. floresbaand.................. 2 4 8 6 alne taftis baand, 8 mark homle................ 1 2 4 1 sort hat....................................................... 1 1 al sort i bunden lekatur.............................. 4 15 al 3½ qvst. liig cartun............................... 13 1 6 1 wog cngelsk hvedemel.............................. 1 par Run sorte skoe..................................... 3 5 10½ mk. hollandsk ost, 23 mk dito billigere 1 2 4 2 par bomuldsstrømper, 1 par fruentimmersko.................................................. 3 1 haarpung. 5mk. 1 stangsort lack 10sk= 5 10 8 alne sort flor.............................................. 2 3 3 alne sort i bunden cartun........................... 1 1 2 1 liigkiste...................................................... 8 dragerpenge 1 mk. til drengen 24 sk............. 1 24 Jorenbeslag mcd fuldt tilbebør...................... 7 3 til drengen...................................................... pladen paa kisten 2 rd, 1 par voxlys 4 rd...... 6 pladen hos blichmageren............................... 3 til malerne...................................................... 1 2 tinskaaler at lade ferdiggiøre..................... 24 25 bottelier..................................................... 7 8 5 stk. hodekaal.............................................. 1 4 10 1 tønde kringler............................................. 1 4 12 rugkavringer.................................................. 1 hvedekavringer, smørkringler....................... 1 2 40 stk. brøllupsbrød, strømper....................... 1 1 tønde at pakke brødet i.............................. 26 2½ tønde at pakke specerierne i................... 4 6 = tilsammen 161 4 11 Ved provstinde Rebecca Kahrs’ død skrev daværende sogneprest i Fjeldberg Augustinus Meldal Brun følgendc gravskrift over hende offentliggjort i B. Adressecont. Efterr. Paa Pladen. Her bevares Støvet af en af Alder og Erfaring for Grav og Evighed længe siden moden Olding den Livet Velædle nu i Døden salige Rebecca Christine Kahrs fød Korn Hun begyndte sin lærerige Bane den 7de Marts 1733 endte den, lig det udbrændte Lys, som slukker sig selv, ved en blid og rolig Død, den 16de October 1809 28

Hun var 2de Gange gift: første Gang med Velærværdige Hr: Arnoldus von Westen Sylow, Sognepræst til Haugs Præstegield Anden Gang Velærvrerdige og Høilærde Hr: Ditmar Kahrs, Provst over Sundhordlehn og Sognepræst til Fieldberg Med ham Stedmoder for 5, virkelig Moder for 3 Børn Efter ham Enke i en Tid af næsten 25 Aar hvoraf de 10 sidste bragte hende formedelst svagelig Helbred mangen tung Lidelsesdag I det huuslige Liv tildelede Forsynet hende baade smaa og større Kaar og med begge Dele var hun aldeles fornøiet. Læser: du ser hendes Liv var en Prøvestand: Men hendes lyse Aand forsynet med grundig Religions Kundskab giorde hende enhver Prøve Medgang og Modgang let og overvindelig Men især hendes sidste Prøve rig paa Seier og Salighed Du vilde have fundet i hende en saare udmærket Prydelse for sit Kiøn; derfor fulgte hende ogsaa almindelig Agtelse Kierlighed i Livet Taarer og Velsignelser i Døden Saa vidner den, som daglig over 16 Aar mere blev betegnet i hendes huus som Søn end som Nabo. A. M. Brun. Dithmar Kahrs i Fjeldbergs 8 barn (IV. 1—8). 1. Ditmar Kahrs, f. 1746, † 1825, g. Heiberg 2. Christen Heiberg Kahrs, f. 1750, † 1802, g. Bull. Side 31. 3. Jens Kahrs, f. 1751, † s. a. 4. Gerhard Kahrs, f. 1753, † 1809, g. Schnabel Side 51. 5. Barbara Kahrs, f. 1755, † 1784, g. Christie. Side 71. 6. Jesper Kahrs, f. 1759, † 1811, g. Jalles. Side 72. 7. II Cecilie Cathrine Kahrs, f. 1771, † ung. Side 74. 8. II Johan Arnoldus von Westen Kahrs, f. 1773, † 1823, g. Brun. Side 74. IV.l. Ditmar Kahrs f. 14. april 1746, † i Strandebarm som jubellærer 9., begr. 20. juli 1825. Depon. 1763, ex. phil. 1764, ex. theol. 1769, prædikede til dimis for Cramer og fik laudab. Han blev 19. december 1771 pers. cap. hos sin far i Fjeldberg, utnævnt 29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... - Kunst und Ko
December Januar Februar Marts April Juni Maj Juli ... - Aarhus Tech
Tema: Arbejde og familie - Forsvarskommandoen
April September Jänner März Juli Feber August Mai Juni
Mikkel Willum - Fjernvarmens Udviklingscenter
djøfbladet - DG Media
Personal Leadership - IBC Euroforum
Kirkeblad 39 for Arrild og Branderup sogne Juni
Langenæs Kirke & Sogn - Sisu-Mbk
Skøn koncert i Seden kirke med bandet »Von Hagen« som ...
Fredag før påskeferien - Løsning og Korning Sogne
Kirkebladet september 2011 - Dybbøl Kirke
Klik her for at hente kirkeblad nr. 2 - Fløng kirke
Kulturkalender Det for børn og unge sommer 2013.pdf