Views
1 year ago

Familien Kahrs

cap. til Rødø paa

cap. til Rødø paa Helgeland, 28. november 1816 sogneprest til Haaland paa Jæderen, 5. februar 1821 til Nordalen paa Sønmør men fik kong. tillatelse til at forbli i sit forrige kald, 16. april 1825 sogneprest til Vik i sogn og 9. januar 1827 til Sund. Da Bøschen kom til Sund var prestegaarden saa forfalden at av 10 værelser var kun 2 beboelige. Uthusene var likesaa daarlige. Han overtok en aabodsum av 400 spd. og det var meningen at han skulde bygge ny prestegaard. Det drog imidlertid ut og først da der blev tilstaat ham et offentlig laan tok han fat. En av hans eftermænd fortællcr, at tok det end tid før Bøschen begyndte at bygge saa viste han baade smak og interesse da han tok fat. Huset der nok har undergaat endel forandringer, er fremdeles prestegaard paa Sund og har en overmaade vakker beliggenhet, dets stil er vakker og værdig, værdsene rummelige og høiloftede. Desværre fik han ikke huset færdig. Det fortælles, at han var paa reise til Bergen forat bestille døre og vinduer da han med sine 2 skyssfolk kuldseilte i Gravdalsviken. De blev nok bjerget iland, men presten var da død og han blev begravet ved Sunds kirke 8. november 1832. Enken bygget huset færdig og fik sit naadsensaar forlænget saa Bøschens eftermand først tilflyttet Sund 1. januar 1835. Bygdetraditionen skildrer Bøschen som en noget kolerisk herre, men han var “sterk paa stolen”. 11 barn. 1. Michaline Gerhardine Bøschen, f. paa Rødø 16. april 1808, † paa Bodø 18. mars 1881. Gift 29. juni 1830 med kjøbmand i Bergen Michael Bøschen Kordt, f. 1802, † 13. juli 1836. 1 datter. 2. Christine Linde Bøschen, f. paa Fladø i Nordland 7. februar 56 1810, † 3. november 1855. Gift 2. august 1840 med privatlærer i Farsund Johan Cecilie Cathrine Heiberg Kahrs. Severin Berg, f. 14. oktober 1808, † ?. 2 barn. 3. Mariane Catharine Bøschen, f. paa Fladø 5. mai 1811, † i Kristiania 5. april 1850. Gift i Kistiania 7. februar 1840 med kgl. fuldmægtig i kirkedepartementet R. W. O. Hans Claus Marius Heiberg, f. 11. april 1811, † 28. august 1887. 3 barn. 4. Ditmarine Kahrs Bøschen, f. paa Flade 6. oktober 1813, † i Bergen 30. august 1897. Ugift. 5. Gerhard Kahrs Bøschen, f. paa Flade 8. mai 1815, † i Bergen 7. januar 1899. Tok borgerskap som repslager i Bergen 20. november 1838. Ugift. 6. Johan Nordahl Brun Bøschen, f. paa Fladø 30. september 1816, † i Stockholm 18. december 1859. Handelsagent. Gift med Hildur Amanda Askengreen, f. i Gøteborg 14. september 1825, † i Stockholm 1867. 8 barn. 7. Cecilia Catharina Kahrs Bøschen, f. i Haaland 3. november 1818, † i Bergen 5. april 1889. Gift i Bergen 18. december 1843 med Peter August George Lambach, f. i Stade i Hannover 17. september 1819, † i Bergen 17. november 1878. Manufakturhandler, senere bestyrer av Bergens Industrimagazin. Fra 1855—60 var han i postvæsenets tjeneste som ekspeditør i ruten Bergen-Trondhjem. 6 barn. 8. Christiane Bøschen, f. i Haaland 10. januar 1821, † i Bergen 7. januar 1892. Ugift. 9. Arnoldus Kahrs Bøschen, f. i Haaland 9. april 1822, † 26. juni s. a. 10. Johan Arnoldus Kahrs Bøschen, f. i Haaland 13. mai 1823, † 24. mars 1867. Overretssakfører i Arendal.

Gift i Arendal 28. december 1852 med kusinen Georgine Gerhardine Barth, f. i Stavanger 8. september 1822, † i Arendal 13. juni 1880. 2 barn. 11. Magnus Marcus Bøschen, f i Haaland 1. august 1824, † i Bækkervig, Fitje prestegjeld 17. september 1866. Landhandler. Gift 15. oktober 1854 med Olchc Christinc Meyer, f. 15. juni 1829, † i Bækkervig 10. oktober 1890. 4 barn. V. 3. Elisabeth Bechman Kahrs, f. 18. dpt. 19. oktober 1786. (Fad.: provst P. Schnabel, Sr. Christopher Hieltness, provstinde Elisabeth Schnabel, jomfrue Cecilie Cathrine Heiberg, jomfrue Silla Schnabel). † 15. februar 1859. Gift paa Kaarvig, Stordøen 1818 med overtoldbetjent Georg Daniel Barth, f. 1782, dpt. 27. juli, † i Arendal 21. januar 1834, søn av sorenskriver i Ryfylke, kancelliraad Georg Daniel Barth og Marie Cathrine Weybye. Han var toldbetjent i Tananger 1817, ovcrtoldbetjent i Stavanger i 1820 aarene og kom til Arendal 1830. — 4 barn. 1. Georgine Cerhardine “Dina” Barth f. i Stavanger 8, september 1822, † i Arendal 12—13 juni 1880. Gift i Arendal 28. december 1852 med sin fætter Johan Arnoldus Kahrs Bøschen, f. i Haaland 13. mai 1823, † 24, mars 1867. Overretssakfører i Arendal. 2 barn. 2. Wilhelm Johan Arnoldus Barth, f, i Stavanger 7. mai 1824, † i Kværnæs 7. november 1892, Lensmand i Sundal og Øksendal, Nordmøre 1856, til Næsset, Romsdal 1859 og til Kværmæs 1875. Gift paa g aarden Stensvik i Kværnes 15. iuli 1856 Elisabeth Bechman Kahrs. med Pauline Malhilde Lied, f, 6, april 1825, † ? 3. Georg Daniel Barth, f. i Stavanger 17. ianuctr 1826, † 26. januar 1906. Skibsfører. Ugift. 4, Gerhard Kahrs Barth, f. i Stavanger 23. november 1827, † i Shanghai, Kina 1863, Styrmand. Ugift. V. 4. Paul Schnabel Kahrs, f. paa Nedre Hagestad 21. december 1790. (F. om morgenen kl. 1, formedelst svaghed straks efter fødselen hjemmedøpt af faderen selv i overværelse af jordemoderen Alis, Mads Torblaaes kone, og 2 andre koner nemlig Marita, Christopher Hiellnæses kone og Marita, Magnus Syses kone samt pigen Eli Gjermundsdatter tienende hos barnets forældre. Daaben confirmeret og offentlig i kirken forkyndt 26. ejusd. da følgende var faddere, barnets morfader provst Paal Schnabel /: der og selv confirmerede Daaben i hans alders 86 aar og embeds 50 aar:/ begge medhielperne lver Michelsen Ljone og Sjur Johnss. Westreim, barnets moster Silla Schnabel og pigen Synneve Christophersdatter Hieltnæs). † i Bergen 3. september 1874. Guldsmed. Fra 1804 til 1809 var han i lære hos guldsmed Peder Christensen Beyer hvorefter han reiste til England og Skotland for sin videre utdannelses skyld og var borte i 4 aar. Av et bevaret pergamentbrev sees at han 12. sept. 1812 er optat som medlem av frimurerlogen “Atholl Lodge Newcastle up-on-Tyne”. Han tok borgerskap i Bergen som guldsmed 22. februar 1820 efter at ha faat kgl. tilladelse til ikke at sitte mesteraar og 8. januar 1822 kjøpte han Gotfried 57

Mikkel Willum - Fjernvarmens Udviklingscenter
djøfbladet - DG Media
December Januar Februar Marts April Juni Maj Juli ... - Aarhus Tech
Personal Leadership - IBC Euroforum
Mere OK på plads Musik i familien Forskning på fremmarch - Elbo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... - Kunst und Ko
sæsonprogram 2011/2012 - Copenhagen Phil
Nr. 4 -22. ÅRGANG December 2000 (85)
Sct. Nicolai Nyt Juni-September 2011
hornbæk - 3100.dk
IND|TRYK Oktober 06 NR 20 - Københavns Tekniske Skole
Læs seneste nummer af 8270 bladet her! - 8270 - Skåde - Holme
Vokseværk hos Fjord Line - CO-SEA
juni, juli og august 2013 - Torup Sogn
Kirkeblad nr. 2 - 2011 - Vivild-Vejlby pastorat
Husavis for Bostedet Thea, juni & juli & august 2013
2 Juni /Juli August 2011 - Alt er vand ved siden af Ærø
TEMA: »Hvad brænder du for? - Sct. Peders sogn