Views
1 year ago

Familien Kahrs

Hans ven A. Olsen utga

Hans ven A. Olsen utga en samling ungdomsarbeider “Vaarblomsten”, Kristiania 1814, og der staar følgende sang tilegnet barndomsvennen Ditmar Kahrs: De tvende Rosenbuske. Blandt Norges Klipper længe stod To unge Rosenbuske I Lye ved Dalens Sølverflod Jeg grant det end kan huske. Den Enes Top sig bøied mod Den Andens Rosenklynge I medens Begges spædes Rod Sig om hinanden slynge. Naar Morgensolcn titted ned Bag Bjergets steile Toppe Den stedse fandt i stille Fred En Fugl om Busken hoppe. Ditmar Kahrs. Og Fuglen flagred altid nær Ved den lille Hække Og tog den Orm, som vilde her Sit Øgleæg udklække. Saa hensvandt Timer, Dage, Aar I stille skyldfri Gammen; Men ak! nu Afskedstimen slaaer, De blomstre meer ei sammen. Thi Stormen Flodens Bølger drev Med Brusen over Strandcn, Saa ubarmhiertig bort de rev Den Ene fra den Anden. Nu staaer den Anden sorrigfuld Ved Flodens sølvblaae Vover Dens Blade dække sorten Muld Hvori snart selv den sover. Den Fugl, som før om Hækken sprang, Den sidder der nu ene, Og stemmer i sin Sørgesang Blandt de forladte Grene. V. 6. Magnus Marcus Kahrs, f. 25. august 1794, “blev hjemmedøbt i nærværelse af nogle mennesker 27. august og er samme barn død faa timer efter dets hjemmedaab”. 70

IV. 5. Barbara Kahrs, f. 9. april, dpt. i Fjeldberg 17. april 1755. (Fad,: Foged Andreas Juel, lieutnant Butler, sorenskriver Johan Garman, Adelus Marie Heiberg, Marte Hesselherg) † 2. december 1784. Gift i Fjeldberg 13. februar 1776 med Andreas Christie, f. paa Tysnes 15. februar 1750, † paa Sund 5., begr. 26. april 1786, søn av provst Edvard (Davidson) Christie i Tysnes og 2den hustru Magdalene Margrethe Koren. Andreas Christie dep. 1765 efter 5 aars privat information, blev cand. theol. 1774, pers. cap. hos mag. Sunde paa Sund 17. august 1774, ordineret i Domkirken 23. november. Barbara Kahrs’ gravsten ligger endnu paa Sund kirkegaard, den har følgende indskrift: MIN KONE DU GAMMELDAGSPRYDEDE † BARBARA KAHRS FRYDS DAGE HER ENDTE FOR DIN ANDREAS CHRISTIE DEN ANDEN DECEMBER 1784 FOR DIG KUN DIN TIENESTETID BEGYNDTE 1755 DEN NIENDE APRIL: AK MAATTE HUN EI 9 AAR MED CAPELLANEN HER BOE HVI FORSYN FRA 4 SMAAE HENKALDES SAASNART HVI DYDEN VED KRÆFTEN SAA TlDLIGEN FÆLDES I VERDEN ER FOR MØRKT FORSYNETS VEl AT KJENDE OG VISDOMS HØIE RAAD HER DERFOR TIES BØR MEN NAAR I ENGANG OPNAA DETTE TUSMØRKS ENDE DA FAA I NOK AT SEE DET BEDST SOM HIMLEN GJØR OG T ÆNK EI UFORNUFT AT DYDEN SKEER FORMEGET FOR DEN I BEDSTE AAR MAA KYSSE DØDENS SVERD NEI TRO MIG HIMLEN NOK BEHANDLER BEDST SIT EGET DEN LØFTER DET TIL SIG SOM VERDEN EI ER VERD † SKILDRET 1 PET. 3. CAP. 4—5 V, 1. Rebecca Christinc Koren Christie, f. 1777, dpt. 31. januar, † Bergen 22., begr. St. Jacobs kirkeg. 28, novemher 1856. Ugift. 2. Magdalene Margrethe Koren Christie, f, 13. januar 1779, † 13., begr. St. Jacobs kirkeg. 18. juni 1836, Bodde hos sin svigersøn toldkasserer Werner Hosewinckel Christie. Gift 23. mai 1801 med Lars Langsted, f i Assens 1766, dpt. 28. mai, † efter 4 dages sygdom paa ting-stedet Holsund 27. mai 1802, foged i Søndhordland og Hardanger. 1 datter. 3. Ditmar Kahrs Christie, dpt. 6. februar 1781, † paa Kongsvinger i slutn. av 1808 eller beg. 71

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... - Kunst und Ko
December Januar Februar Marts April Juni Maj Juli ... - Aarhus Tech
Mikkel Willum - Fjernvarmens Udviklingscenter
Personal Leadership - IBC Euroforum
djøfbladet - DG Media
VisitSkanderborg_brochure
Mere OK på plads Musik i familien Forskning på fremmarch - Elbo
april - maj - juni - juli - august 2013 - Tønning-Træden
Kirkebladet juni, juli, august 2013
SennerInnen- & Almhalterkalender 2011
Tema: Arbejde og familie - Forsvarskommandoen
Nr. 4 -22. ÅRGANG December 2000 (85)
Sct. Nicolai Nyt Juni-September 2011
hornbæk - 3100.dk
Oplevelser for hele familien i efterårsferien - Agedrup Skole
sæsonprogram 2011/2012 - Copenhagen Phil