Views
1 year ago

Familien Kahrs

1704 22. februar og 12.

1704 22. februar og 12. april møter han som vidne i retten paa sin bror Ditmar Kahrs’ vegne, senere er han ikke fundet nævnt i nogen retsprotokol eller kirkebok. Antagelig er han død ung og har ialfald ikke efterladt sig efterslægt i Bergen. Kirkebok for begravede mangler fra 1703 — 31 for Korskirken sogn hvor Ditmar Kahrs bodde og hvor mulig ogsaa Johan Christopher har bodd. Da hans bror Lüder i 1709 døper en søn med hans navn, kan det tyde paa, at han da var død. II. 1. Ditmar Kahrs, døpt i Kuhstedt 26. april 1672, † i Bergen 1727, begr. 28. juli. Kjøbmand. Han kom til Bergen i 1690-aarene og var da handelsforvalter i Guldskogaarden for Johan Meyer Aarentzen i Bremen. Fra 16. april 1698 optrær han jevnlig paa sin principals vegne i aIle de vanlige forretningssaker. I 1704 er Ditmar Kahrs endnu handelsforvalter i Guldskoen, men 1705 er der en anden. 6. februar 1706 sælger kammerraad og amtsskriver Christopher Johan Mohrsen “min handels eller nordfahrs stues grund og kielder “beliggende her i Bergen paa contoiret udi Aafiorden saaledes som den nu fore- “findes, og ald tilhørende rettighed og brug udi gaarden tilligemed nordfahrbøger “og de deri antegnede skyldnere med deris gield, undtagen Anders Christophersen “fra loffoden som betaller sin gield til mig selve, alt til den velagtbare unge mand “Ditmer Kaars, hvilchen ermelte nordfahr handelsstues grund og nordfahr bogen “bemelte Ditmer Kaars strax kand lade sig til levere og maa tiltræde, saasom hand “til mig har erlagt og betalt meste med mindste skilling efter voris forening og “ydermere forpligter ieg mig og mine arvinger at hiemle hannem dette kiøb fri og “frelseligen for alle og een hver mands paatalle, saa hand og hans arvinger blive “ij alle optenchelige maader for dette kiøb og wanhiemmel skadesløs.” 10 Ditmar Kahrs løste borgerbrev som kjøbmand 27. mai 1706. Han kaldes i borgerboken Ditmer Cars og opgives født i Hugsted i Bremen stift; et saadant stedsnavn findes ikke og er sikkert feilhørsel for Kuhstedt. I 1706 hadde han ogsaa kjøpt Henrich Ditmaers handel og nordfarbog, og ved skjøte dat. 27. februar 1715 kjøpte han hus paa Øvregaten. Tomten var 57 alen lang, 9 alen bred oventil og 13½ alen bred nedentil. Mulig det var det samme hus som Marcus Molle bebodde ved sin død. Det bestod av “waanhuset til gaden, ,,2de etager, derunder 2de stuer med kiøken og skorsten, bagenfor 1 stue med “kiøken og skorsten dernest 2de boder med Ildhus med indemuret bryggerkiedel “og skorsten saa og have og plads.” 1715 døde hans morbror Cort Hüncken og Ditmar Kahrs blev værge for de umyndige barn og kjøpte paa auktion Cort Hünckens nordfarbok. Ditmar Kahrs har neppe været syk mange dage, for fra 16. til 18. juli kjøpte han paa auktion diverse husgeraad til værdi 24 rd. og 28. juli blev han begravet i Korskirken paa gulvet under stolene. Lysene var tændt paa alteret og aIle klokker ringet. Gravstedet, lysene og klokkeringning kostet 16 rd. 30. september blev Hans Bergendal opnævnt til formynder for barnene. Skifte efter Ditmar Kahrs blev holdt 9. oktober 1727. Til arv for de 4 sønner var 639 rd.

3 sk. Arvemidlerne blev staaende dels i morens iboende hus og dels i den hende tilhørende handelsstue. Gift i huset, Korskirkens sogn, 1. mai 1710 med Barbara Bergendal, f. i Munkebjergby, Sjælland, ca. 1690, † i Bergen 1774, begr. i Korskirken 14. december 84 aar gl., datter av sogneprest til Korskirken Jens Sørensen Bergendal og Anne Cathrine Jensdatter Spend. Barbara Bergendal blev gift ²) i Korskirken 28. juli 1729 med Marcus Molle f. i Warnichenhagen, Wismar, † i Bergen 1739, begr. i Korskirken 16. juni. Han var handelsforvalter paa stue 1 i Belgaarden fra 1723 til han 3. november 1729 løste borgerbrev som kjøbmand. Marcus Molle døde uten barn, skiftet blev holdt 24. oktober 1740. Hans arvinger var søskende, hvorav broren Petter Molle hadde været kjøbmand i Bergen og hadde efterslægt der. Der var oprettet testamente mellem egtefællerne hvorefter Marcus Molles arvinger kun tilkom 50 rd. av boet. 1742 kjøpte Barbara Bergendal sin mors hus paa auktion for 120 rd., det laa paa “Skostrædealminding” ved Korskirken, 1752 sælger hun samme hus for 460 rd. og kjøper en større eiendom av sin søn Dithmar for 535 rd., den ligger ogsaa ved Skostrædet med façade til Kongens gade. Ved sin død bebodde hun 19de rode nr. 6 i “Lille Kongens gade” (Skostrædet 6), det blev da solgt for 180 rd. Dimar Kahrs’ 6 barn: (III. 1—6). 1. Johan Kahrs, f. 1711, † ?, g. Gierding. Side 12. 2. Jens Kahrs, f. 1712, † 1781, g. Lind. Side 12. 3. Dithmar Kahrs, f. 1713, † 1785, g. Heiberg og Koren. Side 24. 4. Søren Kahrs, f. 1715, † 1794, g. Friele. Side 76. 5. Margrethe Kahrs, f. 1718, † 1719 . 6. Nicolay Kahrs, f. og død 1719. III. 1. Johan Kahrs, dpt. i Korskirken 2. februar 1711. (Fad.: Mag. Jens Bergendals hustru Anne Catharina Spendsdatter, mademoiselle Kirstine Bergendal, Cort Hünechen, Henrich Sars 1 ). Hans Bergendal). Ved skjøte dat. 15. september 1733 kjøpte han avdøde Johan Bossings handelsstue i Bugaarden, der bestod av 2 boder, 2 lofter med taske og underliggende grund samt Bøssings handelsbøker med utestaaende nordfar-og bondegjæld. Der hørte dog ikke med rettighet til ildhuset; det maatte kjøperen ordne med sine naboer. Kjøpesum 560 rd. 1734, 23. november løste han borgerbrev. Forretningen er nok snart blit utvidet for i 1739 har han i Bugaarden 4 boder, 5 lofter, 1 folkestue samt handelskleven med kammer. 1748 holdt han handelsforvalter. — Med sin hustru fik han et stort vaaningshus straks indenfor Nykirken, men det solgte han 1743. I aarene 1744 — 48 bor han ialfald paa Øvregaten og sogner til Korskirken, 1750 sogner han til Nykirken . ........................... 1 ) Henrich Sars, brygger, f. i Wismar, tok borgerskap i Bergen 3. juli 1684, hvor han døde 1715 (skifte 5. juni). Gift 1 ) Korskirken 24. september 1682 Giedsche Smit f. i Barntorp i grevsk. Dobholdt 12. september 1658, † 19. oktober 1688. Gift 2 ) Korskirken 2. juni 1689 Anne Tweidemann, f. i Kuhstedt 16. april 1661, † 11. november 1694. Gift 3 ) Korskirken 23. oktober 1695 Wendel Brandt, † 30. mars 1719. Hans anden kone var sikkert slægtning av Ditmar Kahrs, hvis mormor kan ha været den Anna Tweidemann der blev begr. i Kuhstedt 28. mai 1690, 85 aar gl. Sønnen Hans Sars, dpt. Korskirken 21. oktober 1690, var 1713 fadder til Ditmars søn Dithmar og døde i England 1716. Datteren Anne Elisabeth Sars, dpt. 14. mars 1699, var i 1719 fadder til Ditmar Kahrs’ yngste søn og blev gift i Korskirken 17. september 1727 med skipper Johan Andersen. 11

ARKS - Amager Ro- og Kajakklub
ARKS - Amager Ro- og Kajakklub
arken klubbladforamagerro - ogkajakklub
ARK - Amager Ro- og Kajakklub
Mikkel Willum - Fjernvarmens Udviklingscenter
Her - Skoletjenesten
djøfbladet - DG Media
Personal Leadership - IBC Euroforum
Bornholms Middelaldercenter
VisitSkanderborg_brochure
weekly - DG Media
arken - Amager Ro- og Kajakklub
sæsonprogram 2011/2012 - Copenhagen Phil
VisitSkanderborg_brochure_low
par bricole - Betaville
Nr. 4 -22. ÅRGANG December 2000 (85)
Nyhedsbrev 16sider sept. 08 - Cultours
Fattigdom«
Sct. Nicolai Nyt Juni-September 2011
hornbæk - 3100.dk
IND|TRYK Oktober 06 NR 20 - Københavns Tekniske Skole
Tema: Arbejde og familie - Forsvarskommandoen
Husavis for Bostedet Thea, juni & juli & august 2013
Kirkeblad nr. 2 - 2011 - Vivild-Vejlby pastorat
Det' for børn - Nim Skole