Views
1 week ago

Nghiên cứu áp dụng các định luật bảo toàn vào việc giải nhanh các bài toán về kim loại sắt (2014)

LINK BOX: https://app.box.com/s/y813is8vnlkxpq28ajqbmul7c6j8b7qj LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1Az6qrPx8S4KYC-SL8wT5B7SUsXYN6xtN/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 53 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Cách 2: FeCO 3 + H 2 SO 4 → FeSO 4 + H 2 O Fe 3 O 4 + 4H 2 SO 4 → FeSO 4 + Fe 2 (SO 4 ) 3 + 4H 2 O FeSO 4 + 2NaOH → Fe(OH) 2 + Na 2 SO 4 Fe 2 (SO 4 ) 3 + 6NaOH → 2Fe(OH) 3 + Na 2 SO 4 2Fe(OH) 2 + 1/2O 2 → Fe 2 O 3 + 2H 2 O 2Fe(OH) 3 → Fe 2 O 3 + 3H 2 O Lí luận số mol dựa vào ptpứ → ∑n Fe 2 O 3 = 0,25 mol→ m=40g Bài 20: Cho 9,12g hỗn hợp gồm FeO, Fe 2 O 3 , Fe 3 O 4 tác dụng với dung dịch HCl dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 7,62g FeCl 2 và m gam FeCl 3 . Giá trị của m là: A. 9,75g B. 8,75g C. 7,8g D. 6,5g Hướng dẫn giải: mol Fe 3 O 4 = FeO.Fe 2 O 3 nên có thể xem hỗn hợp gồm FeO và Fe 2 O 3 FeO → FeCl 2 nên n FeO = n FeCl 2 = 0,06 mol → n Fe 2 O 3 = 0,03 Fe 2 O 3 → FeCl 3 nên n FeCl 3 = 2n Fe 2 O 3 = 0,06 mol → Đáp án: A Bài 21: Hoà tan m gam hỗn hợp FeO, Fe 2 O 3 , Fe 3 O 4 bằng HNO 3 đặc nóng, sau phản ứng thu được 4,48 lít khí NO 2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng được 145,2g muối khan. Giá trị của m là: A. 33,6g B. 42,8g C. 46,4g D. 56g Hướng dẫn giải: Fe 3 O 4 = FeO.Fe 2 O 3 nên có thể xem hỗn hợp gồm FeO và Fe 2 O 3 Fe 2+ → Fe 3+ + 1e N + 1e → N x x 0,2 0,2 Áp dụng ĐLBT e: x = 0,2 = n FeO HNO ( Fe0, Fe 2 O 3 ) 3 145,2g Fe(NO 3 ) 3 +5 +4 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Áp dụng ĐLBT nguyên tố Fe: n FeO +2n Fe 2 O 3 = n Fe(NO 3 ) 3 = 0,6 mol → n Fe 2 O 3 = 0,2 mol → Đáp án: C Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 54 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Bài 22: Để hoà tan 4 gam sắt oxit cần 52,14 ml dd HCl 10% (d = 1,05 g/ml). CTPT của oxit sắt đó là: A. Fe 2 O 3 B. Fe 3 O 2 C. Fe 3 O 4 D. FeO Giải: Cách 1: Theo phương pháp bảo toàn nguyên tố và khối lượng Áp dụng ĐLBT nguyên tố H: n H + = n HCl = 0,15 mol → n O/oxit 2 H + + O 2- → H 2 O 0,15 0,075 = 0,075 mol Áp dụng ĐLBT khối lượng: m FexOy → y x = n n Cách 2: Theo phương pháp biện luận → Fe O = = m Fe + m O/oxit → m Fe = m FexOy - m O/oxit → m Fe = 4 - 0,075 .16 = 2,8 (g) → n Fe = 0,05 mol 0,05 2 = → Fex O y là Fe 2 O 3 → Đáp án: A 0,075 3 Fe x O y + 2yHCl → FeCl 2y/x + yH 2 O 4 56x + 16y 0,15 4 . 2y = 0,15. 1 → 56x + 16y 3.3. DẠNG TOÁN SẮT TÁC DỤNG VỚI PHI KIM: x y = 2 3 → Fe x O y là Fe 2 O 3 Bài 1: Nung m gam bột sắt trong oxi thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. Hoà tan hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO 3 dư, thoát ra 0,56 lít (đktc) NO sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của m: A. 2,52g B. 2,22g C. 2,62g D. 2,32g Hướng dẫn giải: m g Fe + O 2 3g X + HNO3 dư 0,56 lít NO DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Giải tương tự như ví dụ 1 trong mục 2.2.3.2 Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial