Views
1 week ago

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi Olympic môn hóa học & sinh học lớp 10 (kèm đáp án chi tiết) (by Dameva)

LINK BOX: https://app.box.com/s/l77f1qafcud58axpie6qjx7fpburb01k LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/17I2BQi9n4DzSyNNW09vphI1VtVPXWdWK/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 10 ( có đáp án chi tiết) www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Bài 4 1,5đ Bài 5 1,0đ HNO 3 hết, trong B chỉ chứa muối Fe(NO 3 ) 2 PT: Fe + 4HNO 3 ⎯⎯→ Fe(NO 3 ) 3 + NO + 2H 2 O Fe + 6HNO 3 ⎯⎯→ Fe(NO 3 ) 3 + 3NO 2 + 3H 2 O Fe + 2Fe(NO 3 ) 3 ⎯⎯→ 3Fe(NO 3 ) 2 2,87.1, 2 Ta có : nhh = = 0,14( mol) 0,082.(273+ 27) số mol HNO 3 tạo muối = 0,44 – 0,14 = 0,3 (mol) nFe(NO 3 ) = 0,15( mol) 2 Khối lượng muối trong B = 0,15.180 = 27 (gam) n Fe (pu) = 0,15 (mol) => m Fe(pu) = 0,15.56 = 8,4 (gam) 8, 4.100 m = = 33,6( gam) 25 1.a. Sơ đồ các quá trình phản ứng Kim loại + Oxi ⎯⎯→ (hỗn hợp oxit ) + axit ⎯⎯→ muối + H 2 O Từ quá trình trên => số mol H 2 SO 4 phản ứng = số mol oxi trong oxit Theo bài ta có: m oxi = 39,2 – 29,6 = 9,6(g) 9,6 => nO = = 0,6( mol) 16 => số mol H 2 SO 4 phản ứng = 0,6 (mol) b. Khối lượng muối = khối lượng kim loại + khối lượng gốc sunfat => m m = 29,6 + 96. 0,6 = 87,2 (g) 2. Gọi công thức của oxit cần tìm là M x O y Phương trình phản ứng. M x O y + yH 2 ⎯⎯→ xM + yH 2 O (1) 985,6 nH = = 0,044( mol) 2 22,4.1000 Theo định luật bảo toàn khối lượng => khối lượng kim loại = 2,552 + 0,044.2 – 0,044.18 = 1,848(g) Khi M phản ứng với HCl 2M + 2nHCl ⎯⎯→ 2MCl n + nH 2 (2) 739,2 nH = = 0,033( mol) 2 22,4.1000 (2) => 1,848 . n = 2.0,033 M => M = 28n Với n là hóa trị của kim loại M Chỉ có n = 2 với M = 56 (Fe) là thỏa mãn x nM 0,033 3 Theo (1) = = = y n 0,044 4 H2 => oxit cần tìm là Fe 3 O 4 Hoàn thành các phương trình phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng electron. a) 2 FeS 2 Fe +3 + 2S +4 + 11e DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 11 S +6 + 2e S +4 2FeS 2 + 11S +6 2Fe +3 + 15S +4 0,25 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 74 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Bài 6 1,5đ Bài 7 1,5đ Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 10 ( có đáp án chi tiết) Cân bằng 2FeS 2 + 14 H 2 SO 4 (đ) b) 1 13 +1 0 -3 5N +5 + + 26e N 2 O +N 2 + NH 4 0 Mg Mg +2 + 2e 0 t ⎯⎯→ Fe 2 (SO 4 ) 3 + 15SO 2 + 14H 2 O Cân bằng: 13Mg + 32HNO 3 ⎯⎯→ 13Mg(NO 3 ) 2 + N 2 O + N 2 + NH 4 NO 3 + 14 H 2 O c) (5x-2y) 1 Fe 3 O 4 3Fe +3 + 1e xN +5 + (5x-2y)e +2y/x N x O y (5x-2y) Fe 3 O 4 + (46x-18y)HNO 3 ⎯⎯→ N x O y + (15x-6y)Fe(NO 3 ) 3 + (23x-9y)H 2 O d) 8 3 Al N +5 + 8e Al +3 + 3e N -3 8Al + 3NaNO 3 + 5NaOH + 2H 2 O ⎯⎯→ 8NaAlO 2 + 3NH 3 a) Ở nhiệt độ thường: 2KOH + Cl 2 → KCl + KClO + H 2 O 6KOH + 3I 2 → 5KI + KIO 3 + 3H 2 O (Trong môi trường kiềm tồn tại cân bằng : 3XO - ⇌X - − + XO 3 Ion ClO - phân hủy rất chậm ở nhiệt độ thường và phân hủy nhanh khi đun nóng, ion IO - phân hủy ở tất cả các nhiệt độ). b) Các phương trình hóa học : Ion ClO - có tính oxi hóa rất mạnh, thể hiện trong các phương trình hóa học: - Khi cho dung dịch FeCl 2 và HCl vào dung dịch A có khí vàng lục thoát ra và dung dịch từ không màu chuyển sang màu vàng nâu : 2FeCl 2 + 2KClO + 4HCl → 2FeCl 3 + Cl 2 + 2KCl + 2H 2 O - Khi cho dung dịch Br 2 vào dung dịch A, dung dịch brom mất màu : Br 2 + 5KClO + H 2 O → 2HBrO 3 + 5KCl - Khi cho H 2 O 2 vào dung dịch A, có khí không màu, không mùi thoát ra: H 2 O 2 + KClO → H 2 O + O 2 + KCl - khi cho CO 2 vào A CO 2 + KClO + H 2 O ⎯⎯→ KHCO 3 + HClO 1) Ptpư: 2Al + 6HCl ⎯⎯→ 2AlCl 3 + 3H 2 Fe + 2HCl ⎯⎯→ FeCl 2 + H 2 Cu + HCl ⎯⎯→ không phản ứng => 0,6 gam chất rắn còn lại chính là Cu: Gọi x, y lần lượt là số mol Al, Fe Ta có: DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com 0,25 0,25 0,25 0,25 75 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Cơ sở công nghệ sinh học tập 3 -công nghệ sinh học tế bào p1
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Cơ sở công nghệ sinh học tập 4 -công nghệ vi sinh p1
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Cơ sở công nghệ sinh học tập 2 -công nghệ hóa sinh
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH