Views
7 months ago

Nghiên cứu cấu trúc, tính chất của compozit chịu nhiệt độ cao, cách nhiệt trên cơ sở sợi cacbon và nhựa phenolic

https://app.box.com/s/i261olkdqw5yivftlgshl16zot3wevsz

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định tính cao nhất thì các mặt sở của tinh thể graphit phải song song với trục của sợi. Trong tinh thể graphit lý tưởng, mô đun đàn hồi của tinh thể phụ thuộc rất lớn o hướng của nó so với mặt sở. Theo mặt sở mô đun đàn hồi đạt 1000 GPa, nhưng chỉ lệch đi 15° thì giá trị đó đã giảm xuống còn 70 GPa. Do đó sợi cacbon có mô đun đàn hồi cao phải có cấu trúc mặt sở định hướng nhất so với trục sợi [37]. Sự phụ thuộc của mô đun đàn hồi giới hạn bền sợi cacbon trên sở PAN o nhiệt độ quá trình xử lý nhiệt được trình bày trên hình 1.14. Hình 1.14. Sự phụ thuộc của mô đun đàn hồi E (a) giới hạn bền σB (b) của sợi cacbon trên sở PAN o nhiệt độ quá trình xử lý nhiệt Mô đun đàn hồi bắt đầu tăng nhanh ngay ở nhiệt độ thấp của quá trình xử lý nhiệt tiếp tục tăng khi gia tăng nhiệt độ. Tuy nhiên không chỉ nhiệt độ quá trình nhiệt phân ảnh hưởng đến mô đun đàn hồi của sợi cacbon. Như trên đã trình bày, mô đun đàn hồi cao của sợi còn thu được khi tạo được hướng ưu tiên trong sợi song song với trục sợi [24, 26]. Các yếu tố ảnh hưởng đến độ bền của sợi cacbon trên sở PAN phức tạp hơn. Trên hình 1.14b trình bày sự phụ thuộc giới hạn bền o nhiệt độ cacbon hóa sợi PAN. Giới hạn bền của sợi thay đổi khi tăng nhiệt độ nhiệt phân. Giá trị DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN giới hạn bền cao nhất của sợi đạt được khoảng 3100 MPa khi nhiệt độ quá trình xử lý nhiệt khoảng 1200-1400°C. Những sợi được xử lý ở nhiệt độ cao hơn có độ bền giảm rõ rệt. Giới hạn độ bền của sợi được giải thích do sự có mặt của MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www. lrc.tnu.edu.vn/ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định khuyết tật trong sợi. Những khuyết tật chính trong sợi được chia thành bốn loại chính: tạp chất; tạp chất hữu ; lỗ hổng lỗ rỗ. Những khuyết tật này ảnh hưởng rõ rệt nhất từ nhiệt độ 1500°C, giải thích sự giảm độ bền của sợi khi được xử lý ở khoảng nhiệt độ này [38]. Hình 1.15. Sự phụ thuộc của điện trở sợi cacbon ρ (μΩ.cm) o nhiệt độ quá trình xử lý nhiệt Trong quá trình chuyển hóa sợi PAN thành sợi cacbon, diễn ra sự thay đổi điện trở riêng từ 10 8 Ω.m (của sợi ban đầu) đến 0,1 Ω.m (của sợi sau khi xử lý ở nhiệt độ 3000°C). Độ dẫn điện của sợi tăng chủ yếu ở khoảng nhiệt độ 500- 1000°C. Sự giảm điện trở diễn ra mạnh nhất ở khoảng nhiệt độ 600-700°C, chính trong khoảng nhiệt độ này sự thoát nitơ diễn ra mạnh nhất. Để thu được sợi cacbon có điện trở cao, trong cấu trúc sợi cần giữ lại được một phần nitơ [11]. Sự phụ thuộc của điện trở sợi o nhiệt độ quá trình xử lý nhiệt được trình bày trong hình 1.15. Độ dẫn điện của sợi cacbon còn phụ thuộc o hướng ưu tiên trong sợi. Hướng ưu tiên trong sợi lại quyết định đến mô đun đàn hồi của sợi. Hình 1.16 trình bày sự phụ thuộc của độ dẫn điện sợi cacbon trên sở PAN o mô đun đàn hồi của sợi. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www. lrc.tnu.edu.vn/ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và tính chất của vật liệu gốm - thuỷ tinh hệ CaO-MgO-SiO2
Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano SrTiO3 (2017)
Nghiên cứu khả năng biến tính của aminopolysacharide tự nhiên, ứng dụng làm chất hấp phụ hợp chất màu hữu cơ
SKKN Nghiên cứu giải thích ứng dụng một số chất dựa vào tính chất vật lí và hóa học