Views
7 months ago

Nghiên cứu cấu trúc, tính chất của compozit chịu nhiệt độ cao, cách nhiệt trên cơ sở sợi cacbon và nhựa phenolic

https://app.box.com/s/i261olkdqw5yivftlgshl16zot3wevsz

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www. lrc.tnu.edu.vn/ Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 1.1. Cấu tạo bản của động đẩy nhiên liệu rắn .................................. 3 Hình 1.2. Vật liệu chịu nhiệt chế tạo từ sợi cacbon trong loa phụt của động đẩy nhiên liệu rắn ................................................................................................ 4 Hình 1.4. Các hệ thống tản nhiệt dùng trong công nghiệp điện tử ..................... 7 Hình 1.5. Mô hình phân hủy nhiệt của vật liệu tải mòn ...................................... 9 Hình 1.6. Mô hình làm việc của compozit phenolic/cacbon ............................. 10 Hình 1.7. Sơ đồ quá trình cacbon hóa với những phương án kéo căng sợi khác nhau. .................................................................................................................. 17 Hình 1.8. Tương quan giữa giới hạn bền σB mô đun đàn hồi E của sợi cacbon trên sở xenlulo .............................................................................................. 17 Hình 1.9. Tương quan giữa độ dẫn điện γ mô đun đàn hồi E của sợi cacbon trên sở xenlulo .............................................................................................. 18 Hình 1.10. Cấu trúc lý tưởng của phân tử PAN ................................................ 19 Hình 1.11. Quá trình khép vòng PAN ............................................................... 20 Hình 1.12. Cấu trúc lý tưởng của sợi PAN được ổn định hóa trong môi trường khí trơ ................................................................................................................ 21 Hình 1.13. Sự thay đổi độ giảm khối lượng theo nhiệt độ với tốc độ nung sợi khác nhau ........................................................................................................... 22 Hình 1.14. Sự phụ thuộc của mô đun đàn hồi E (a) giới hạn bền σB (b) của sợi cacbon trên sở PAN o nhiệt độ quá trình xử lý nhiệt ......................... 23 Hình 1.15. Sự phụ thuộc của điện trở sợi cacbon ρ (μΩ.cm) o nhiệt độ quá trình xử lý nhiệt ................................................................................................. 24 Hình 1.16. Sự phụ thuộc của độ dẫn điện γ của sợi cacbon trên sở PAN o mô đun đàn hồi E của sợi .................................................................................. 25 Hình 1.17. Sự phụ thuộc của giới hạn bền kéo σB của sợi cacbon trên sở hắc ín o nhiệt độ xử lý nhiệt ................................................................................. 27 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Hình 1.18. Sự phụ thuộc của mô đun đàn hồi E của sợi cacbon trên sở hắc ín o nhiệt độ xử lý nhiệt ..................................................................................... 27 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www. lrc.tnu.edu.vn/ Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và tính chất của vật liệu gốm - thuỷ tinh hệ CaO-MgO-SiO2
Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano SrTiO3 (2017)
Nghiên cứu khả năng biến tính của aminopolysacharide tự nhiên, ứng dụng làm chất hấp phụ hợp chất màu hữu cơ
CHỦ ĐỀ DẠY HỌC - CHỦ ĐỀ CACBON - HỢP CHẤT CỦA CACBON
Preview Nghiên cứu khả năng biến tính tro bay bằng chất hoạt động bề mặt ứng dụng hấp phụ ion Hg2+(2017)