Views
8 months ago

Nghiên cứu cấu trúc, tính chất của compozit chịu nhiệt độ cao, cách nhiệt trên cơ sở sợi cacbon và nhựa phenolic

https://app.box.com/s/i261olkdqw5yivftlgshl16zot3wevsz

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định CCC CVI F FeSEM P PAN PF SEM EDX DSC/TGA XLN X-ray DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Compozit cacbon-cacbon Quá trình thấm cacbon từ pha hơi Formaldehit Kính hiển vi điện tử quét phát xạ trường Phenol Polyacrylonitril Phenolformaldehit Kính hiển vi điện tử quét Phổ tán sắc năng lượng tia X Máy phân tích nhiệt vi sai Xử lý nhiệt Nhiễu xạ tia-X ε hở Độ xốp hở, % ε kín Độ xốp kín, % ε tổng Độ xốp tổng, % B (MPa) bk G-CF/PF Compozit C-C Compozit C-C-C Độ bền nén Tỷ trọng biểu kiến Vật liệu compozit graphit-sợi cacbon/nhựa phenolic Cốt cacbon + nền sợi cacbon Cốt cacbon + nền sợi cacbon + nền pirocacbon DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www. lrc.tnu.edu.vn/ Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com DANH MỤC BẢNG BIỂU http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Bảng 1.1. Tính chất của một số vật liệu compozit cacbon-cacbon ................... 29 Bảng 1.2. Tính chất của compozit cacbon-cacbon chế tạo bằng các phương pháp tạo pha nền khác nhau ...................................................................................... 31 Bảng 3.1. Tỷ trọng của vật liệu cách nhiệt trong động đẩy nhiên liệu rắn A72 ............................................................................................................................ 50 Bảng 3.2. Tính chất của vật liệu cách nhiệt trong động đẩy nhiên liệu rắn A72 .............................................................................................................. 51 Bảng 3.3. Tỷ trọng của compozit sợi cacbon/phenolic chế tạo được ............... 54 Bảng 3.4. Tính chất của compozit sợi cacbon/phenolic chế tạo được ..... 55 Bảng 3.5. Tính chất , lý của các mẫu compozit cacbon-cacbon trước sau CVI-XLN chế tạo được ..................................................................................... 65 Bảng 3.6. Tỷ trọng độ xốp của loa phụt trong động đẩy nhiên liệu rắn A72 ............................................................................................................................ 67 Bảng 3.7. So sánh tính chất , lý của vật liệu compozit cacbon-cacbon chế tạo được với vật liệu làm loa phụt động đẩy nhiên liệu rắn A72 ....................... 74 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www. lrc.tnu.edu.vn/ Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và tính chất của vật liệu gốm - thuỷ tinh hệ CaO-MgO-SiO2
Nghiên cứu khả năng biến tính của aminopolysacharide tự nhiên, ứng dụng làm chất hấp phụ hợp chất màu hữu cơ
Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano SrTiO3 (2017)
SKKN Nghiên cứu giải thích ứng dụng một số chất dựa vào tính chất vật lí và hóa học
Nghiên cứu chiết tách, xác định cấu trúc các hoạt chất từ cây Bách bộ (Stemona pierrei Gagn) ở Lào
NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CỦA MUỐI KÉP NATRI - KẼM HYDROXYCITRAT TỪ DỊCH CHIẾT HCA