Views
8 months ago

Nghiên cứu cấu trúc, tính chất của compozit chịu nhiệt độ cao, cách nhiệt trên cơ sở sợi cacbon và nhựa phenolic

https://app.box.com/s/i261olkdqw5yivftlgshl16zot3wevsz

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Bảng 3.2. Tính chất của vật liệu cách nhiệt trong động đẩy nhiên liệu rắn A72 STT Tính chất Đơn vị Giá trị thu được 1 Độ bền kéo đứt MPa 201,6 2 Mô đun đàn hồi kéo GPa 2,86 3 Độ bền uốn MPa 82,3 Kết quả xác định tính chất của vật liệu cách nhiệt trong động đẩy nhiên liệu rắn A72 cho thấy độ bền kéo đứt, mô đun đàn hồi kéo độ bền uốn đều cao hơn compozit hữu thông thường. Điều này cho thấy khả năng tương hợp của nhựa nền với cốt sợi là rất cao. So sánh tính chất của vật liệu với các công bố tiêu chuẩn cho thấy nó phù hợp với tính chất của vật liệu cách nhiệt cho động đẩy nhiên liệu rắn hỗn hợp. 3.2.1.3. Phổ hồng ngoại của vật liệu cách nhiệt trong động đẩy nhiên liệu rắn A72 Tiến hành tách mẫu lấy phần cốt sợi phần nhựa nền trong mẫu vật liệu cách nhiệt trong động đẩy nhiên liệu rắn A72 đem phân tích phổ hồng ngoại FT-IR. Kết quả phân tích được trình bày tại hình 3.7 hình 3.8. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Hình 3.7. Phổ hồng ngoại của mẫu nhựa phân tách từ vật liệu cách nhiệt trong động đẩy nhiên liệu rắn A72 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www. lrc.tnu.edu.vn/ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Kết quả phân tích phổ hồng ngoại của mẫu nhựa phân tách từ vật liệu cách nhiệt trong động đẩy nhiên liệu rắn A72 cho thấy xuất hiện pic tại bước sóng 3343 cm -1 chân rộng đặc trưng cho dao động của nhóm chức OH, pic tại bước sóng 3138 cm -1 đặc trưng cho nhóm CH của vòng thơm; pic tại 2912 cm -1 đặc trưng cho C-H trong nhóm CH 2 mạch thẳng. Các pic trong vùng 1600 - 1500 cm -1 có hai hay ba vân do dao động hoá trị của các liên kết C- C trong nhân gây nên dao động khung (ở trường hợp này là hai pic tại bước sóng 1597 cm -1 1507 cm -1 ). Pic tại bước sóng 1228 cm -1 với cường độ mạnh, đặc trưng cho dao động C-O, cụ thể là C-OH trong vòng của phenol với 1 đỉnh cho thấy dao động thế ở vị trí para, chú ý với 3 đỉnh trong vùng 1255 – 1240 cm -1 , 1175 – 1150 cm -1 , 835 – 745 cm -1 đặc trưng cho dao động của alkyl phenol. Các pic có bước sóng trong vùng 821 cm -1 758 cm -1 có cường độ mạnh trung bình đặc trưng cho dao động của các nhóm thế trong vòng thơm. Pic tại bước sóng 1597 cm -1 là dao động biến dạng đặc trưng của nhóm NH. Kết quả phổ hồng ngoại này cho thấy nhựa nền phân tách từ vật liệu cách nhiệt trong động đẩy nhiên liệu rắn A72 đặc trưng cho liên kết của nhựa phenolic với chất đóng rắn chứa nhóm amin. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www. lrc.tnu.edu.vn/ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và tính chất của vật liệu gốm - thuỷ tinh hệ CaO-MgO-SiO2
Nghiên cứu khả năng biến tính của aminopolysacharide tự nhiên, ứng dụng làm chất hấp phụ hợp chất màu hữu cơ
Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano SrTiO3 (2017)
SKKN Nghiên cứu giải thích ứng dụng một số chất dựa vào tính chất vật lí và hóa học
NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CỦA MUỐI KÉP NATRI - KẼM HYDROXYCITRAT TỪ DỊCH CHIẾT HCA
CHỦ ĐỀ DẠY HỌC - CHỦ ĐỀ CACBON - HỢP CHẤT CỦA CACBON