Views
3 months ago

Nghiên cứu cấu trúc, tính chất của compozit chịu nhiệt độ cao, cách nhiệt trên cơ sở sợi cacbon và nhựa phenolic

https://app.box.com/s/i261olkdqw5yivftlgshl16zot3wevsz

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 32. Wang S., Chen Z.H., Ma W.J., et al. (2006), Influence of heat treatment on physical–chemical properties of PAN-based carbon fiber, Ceramics International 32, pp. 291. 33. Wang J.G., Guo Q.G., Liu L., Song J.R. (2005), The preparation and performanceof high- temperature adhesives for graphite bonding, Int. J. Adhes. Adhes. 25, pp. 495-501. 34. Windhorst T., Blount G. (1997), Carbon-carbon composites: a summary of recent developments and applications, MateriaIs & Design 18(1), pp. 11-15. 35. Zhang R.L., Liu Y., Huang Y.D., Liu L. (2013), Effect of particle size and distribution of the sizing agent on the carbon fibers surface and interfacial shear strength (IFSS) of its composites, Applied Surface Science 287, pp. 423-427. 36. Zhao J., Li K., Li H., Wang C. (2006), The influence of thermal gradient on pyrocarbon deposition in carbon/carbon composites during the CVI process, Carbon 44, pp. 786-791. 37. Zhi-hai F., Zhen F., Qing K., Xiang X., Bo-yun H. (2014), Effect of high temperature treatment on the structure and thermal conductivity of 2D carbon/carbon composites with a high thermal conductivity, New Carbon Materials 29(5), pp. 357-362. 38. Zhonghua T., Qu D., Jie X., Zou Z. (2003), Effects of infiltration conditions on the densification behavior of carbon/carbon composites prepared by a directional-flow thermal gradient CVI process, Carbon 41, pp. 2703-2710. Máy phân tích kích thước hạt LA 950 - HORIBA, Australia Kính hiển vi điện tử quét (SEM) JEOL 6610 LA, Nhật Bản, DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www. lrc.tnu.edu.vn/ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com PHỤ LỤC HÌNH ẢNH http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Máy phân tích kích thước hạt LA 950 - HORIBA, Australia Máy phân tích nhiệt DSC-TGA, Labsys - Setaram, Pháp Kính hiển vi điện tử quét (SEM) JEOL 6610 LA, Nhật Bản, Lò cảm ứng trung tần Nabertherm GmbH, Đức DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www. lrc.tnu.edu.vn/ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER