Views
3 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Tchèque

Bezpečnostní zásady >

Bezpečnostní zásady > Bezpečnostní informace n102 N Bezpečnostní informace Počítač ❑ ❑ ❑ ❑ Počítač používejte na pevné a stabilní podložce. Nedoporučujeme používání počítače přímo na klíně. Teplota spodní části počítače může během běžného provozu vzrůst a po dlouhodobém působení může způsobit nepohodlí nebo popálení. Zajistěte dostatečné větrání, aby uvnitř počítače nedocházelo k vnitřnímu přehřátí. Neumísťujte počítač na povrchy jako například pokrývky, potahy, pohovky nebo postele ani do blízkosti závěsů nebo záclon, které mohou zablokovat větrací otvory počítače. Používejte pouze periferní zařízení a kabely rozhraní uvedené v technických údajích. Napájení ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Adaptér střídavého napětí nepokládejte na pokožku. Pokud je adaptér střídavého napětí teplý nebo způsobuje nepohodlí, umístěte ho mimo tělo. Nepokládejte na napájecí kabel těžké předměty. Mohlo by dojít k požáru. Při odpojování uchopte kabel za zástrčku. Nikdy netahejte za samotný kabel. Nebudete-li počítač delší dobu používat, odpojte jej ze zásuvky. Pokud nepoužíváte adaptér střídavého napětí, odpojte jej ze síťové zásuvky. Síťová zásuvka musí být snadno přístupná.

Bezpečnostní zásady > Bezpečnostní informace n103 N Akumulátor ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Nevystavujte akumulátory teplotám nad 60 °C, například na přímém slunečním záření nebo v autě zaparkovaném na slunci. Některé akumulátory nesplňují kvalitativní a bezpečnostní požadavky společnosti Sony. Tento počítač může z bezpečnostních důvodů pracovat pouze s pravým akumulátorem Sony určeným pro tento model. Při instalaci neschváleného akumulátoru nebude akumulátor nabíjen a počítač nebude pracovat. Uchovávejte akumulátor mimo dosah všech zdrojů tepla. Udržujte akumulátor v suchu. Akumulátor neotevírejte ani nezkoušejte demontovat. Nevystavujte akumulátor mechanickým nárazům, například při pádu na pevnou podložku. Nebudete-li počítač delší dobu používat, vyjměte akumulátor z počítače, abyste zabránili poškození akumulátoru. Pokud jste akumulátor delší dobu nepoužívali, může být zbývající kapacita příliš malá. To je normální a nejedná se o poruchu. Akumulátor se časem postupně vybíjí, i když není používán. Připojte k počítači adaptér střídavého napětí a akumulátor před dalším používáním počítače dobijte. Sluchátka ❑ ❑ Bezpečnost silničního provozu – nepoužívejte sluchátka při řízení automobilu, při jízdě na kole ani při řízení jakéhokoli motorového vozidla. Může dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Takové jednání je v některých oblastech nezákonné. Poslech hlasité hudby může rovněž znamenat nebezpečí při chůzi, zejména na přechodech pro chodce. Ochrana před poškozením sluchu – při používání sluchátek nepoužívejte příliš vysokou hlasitost. Odborníci na sluch varují před nepřetržitým a příliš dlouhým poslechem hlasitého zvuku. Začne-li vám zvonit v uších, snižte hlasitost nebo přestaňte sluchátka používat.