Views
7 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Tchèque

Přizpůsobení

Přizpůsobení počítače VAIO > Práce s nástrojem VAIO Control Center n 92 N Práce s nástrojem VAIO Control Center Nástroj VAIO Control Center zajišťuje přístup k informacím o systému a zadávání preferencí chování systému. Práce s programem VAIO Control Center 1 Klepněte na tlačítko Start, na položku Všechny programy a na položku VAIO Control Center. 2 Vyberte požadovanou položku a změňte nastavení. 3 Po dokončení klepněte na tlačítko OK. Změna nastavení požadované položky bude dokončena. ✍ Další informace o každé možnosti najdete v nápovědě k aplikaci VAIO Control Center. Když okno VAIO Control Center otevřete jako uživatel se standardními právy, nebudou některé z položek zobrazeny.

Přizpůsobení počítače VAIO > Práce s nástrojem VAIO Power Management n 93 N Práce s nástrojem VAIO Power Management Systém řízení spotřeby pomáhá nastavit schémata napájení počítače napájeného ze sítě nebo z akumulátoru tak, aby odpovídala vašim požadavkům na spotřebu. Funkce VAIO Power Management jsou přidány do okna Možnosti napájení systému Windows. Tato aplikace umožňuje vylepšit funkce řízení spotřeby systému Windows pro lepší provoz počítače a delší výdrž akumulátoru. Volba režimu napájení Při spuštění počítače zobrazí systém na hlavním panelu ikonu stavu napájení. Tato ikona udává druh právě používaného napájení. Pokud na tuto ikonu klepnete, zobrazí počítač okno s aktuálním stavem napájení. Volba režimu napájení 1 Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu stavu režimu napájení na hlavním panelu a vyberte možnost Možnosti napájení. 2 Vyberte požadovaný režim napájení. Změna nastavení režimu napájení 1 V okně Možnosti napájení klepněte na možnost Změnit nastavení schématu vpravo od aktuálního režimu napájení. Podle potřeby změňte nastavení úsporného režimu a displeje. 2 Chcete-li změnit upřesněná nastavení, klepněte na možnost Změnit pokročilé nastavení napájení a přejděte ke kroku 3. V opačném případě klepněte na možnost Uložit změny. 3 Klepněte na kartu VAIO Power Management. Změňte požadovaná nastavení. 4 Klepněte na tlačítko OK. ✍ Aktuální nastavení režimu napájení můžete zkontrolovat na stránce VAIO Power Management Viewer programu VAIO Control Center.