Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Tchèque

Začínáme >

Začínáme > Používání akumulátoru n 22 N Nabíjení akumulátoru Akumulátor dodaný s počítačem není při dodání zcela nabitý. Nabíjení akumulátoru 1 Vložte akumulátor. 2 Pomocí adaptéru střídavého napájení připojte počítač ke zdroji. Kontrolka nabíjení svítí, když probíhá nabíjení akumulátoru. Jakmile se nabití akumulátoru přiblíží maximální vybrané kapacitě, kontrolka akumulátoru zhasne. Stav kontrolky nabíjení Svítí oranžově Bliká současně se zelenou kontrolkou napájení Bliká současně s oranžovou kontrolkou napájení Rychle bliká oranžově Význam Probíhá nabíjení akumulátoru. Napětí akumulátoru je nedostatečné. (normální režim) Napětí akumulátoru je nedostatečné. (úsporný režim) Došlo k chybě akumulátoru - vadný nebo neuzamčený. ! Akumulátor můžete již od prvního nabíjení nabíjet způsobem popsaným v této příručce.

Začínáme > Používání akumulátoru n 23 N ✍ Při napájení ze sítě nechávejte akumulátor vložený v počítači. Během používání počítače se bude akumulátor nabíjet. Pokud se snižuje nabití akumulátoru a blikají kontrolky nabíjení i napájení, připojte adaptér střídavého napětí a nechejte akumulátor nabít nebo vypněte počítač a vložte plně nabitý akumulátor. Akumulátor dodaný s počítačem je lithium iontový akumulátor, který lze nabíjet kdykoli. Nabíjení částečně vybitého akumulátoru nemá vliv na jeho životnost. Životnost akumulátoru můžete prodloužit tak, že v oblasti Battery Charge Functions programu VAIO Control Center zapnete funkci péče o akumulátor. Při používání některých aplikací nebo periferních zařízení počítač pravděpodobně nepřejde do režimu spánku ani v případě, kdy se akumulátor téměř vybije. Chcete-li při napájení počítače z akumulátoru zabránit ztrátě dat, je třeba data často ukládat a ručně aktivovat režim řízení spotřeby, jako například úsporný režim nebo režim spánku. Pokud se akumulátor vybije, když je počítač v úsporném režimu, ztratíte všechna neuložená data. Návrat do předchozího pracovního stavu je nemožný. Ztrátě dat předejdete častým ukládáním.