Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > Technologie Bluetooth n136 N Co udělat, pokud se jiná zařízení Bluetooth nemohou spojit s tímto počítačem? ❑ ❑ ❑ Projděte si tipy v části Co udělat, pokud není možné nalézt zařízení Bluetooth, se kterým chci komunikovat? (str. 135). Zkontrolujte, zda jsou ostatní zařízení ověřena. Vzdálenost postačující pro přenos dat může být kratší než 10 metrů. Závisí to na existujících překážkách mezi oběma zařízeními, na kvalitě rádiových vln a na operačním systému nebo použitém softwaru. Přisuňte zařízení Bluetooth blíže k počítači. Proč je spojení Bluetooth pomalé? ❑ ❑ ❑ ❑ Rychlost přenosu dat závisí na překážkách a na vzdálenosti mezi oběma zařízeními. Dále závisí na kvalitě rádiových vln a na operačním systému a použitém softwaru. Přisuňte zařízení Bluetooth blíže k počítači. Rádiovou frekvenci 2,4 GHz používanou technologií Bluetooth a zařízeními v bezdrátových sítích WLAN využívají i jiná zařízení. Zařízení Bluetooth využívají technologii, která minimalizuje vzájemné rušení s jinými zařízeními, která používají stejnou vlnovou délku. Může však dojít ke snížení rychlosti a dosahu komunikace. Rušení od jiného zařízení může způsobit i celkové přerušení komunikace. Na dostupnost připojení má vliv vzdálenost a překážky. Pravděpodobně bude třeba přemístit počítač dále od překážek nebo blíže k zařízení, ke kterému se připojujete. Najděte a odstraňte překážky mezi počítačem a zařízením, ke kterému je připojen. Proč nemohu využívat služby podporované připojeným zařízením Bluetooth? Spojení je možné pouze pro služby podporované i počítačem s funkcí Bluetooth. Další informace najdete v části o technologii Bluetooth v nápovědě Nápověda a podpora pro systém Windows.

Řešení potíží > Technologie Bluetooth n137 N Mohu zařízení s technologií Bluetooth používat v letadlech? Při zapnuté technologii Bluetooth počítač přenáší radiové frekvence v pásmu 2,4 GHz. Na citlivých místech, například v nemocnicích nebo letadlech, mohou platit omezení pro používání zařízení Bluetooth z důvodu rádiového rušení. Možnost používání funkcí Bluetooth v počítači konzultujte s personálem. Proč nelze funkci Bluetooth používat při přihlášení k počítači jako uživatel se standardním účtem? Funkce Bluetooth nemusí být uživatelům počítače se standardním účtem dostupná. Přihlaste se k počítači jako uživatel s právy správce. Proč po přepnutí uživatele nemohu používat zařízení Bluetooth? Pokud přepnete uživatele bez odhlášení od systému, nemůže zařízení Bluetooth pracovat. Před přepnutím uživatele se odhlaste. Chcete-li se odhlásit, klepněte na tlačítko Start, klepněte na šipku u tlačítka Vypnout a na možnost Odhlásit se. Proč nelze vyměňovat kontaktní údaje s mobilním telefonem? Funkce pro výměnu kontaktních údajů není podporována.