Views
4 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Tchèque

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání funkce Bluetooth n 64 N Komunikace s jiným zařízením Bluetooth Pro komunikaci s jiným zařízením Bluetooth musíte nejprve nastavit funkci Bluetooth. Informace o nastavení a používání funkce Bluetooth najdete v nápovědě Nápověda a podpora pro systém Windows. 1 Zapněte přepínač bezdrátové komunikace WIRELESS. 2 Na hlavním panelu systému Windows klepněte na ikonu VAIO Smart Network. 3 V okně VAIO Smart Network klepněte na přepínač u možnosti Bluetooth a zapněte ho na hodnotu On. Zkontrolujte, zda se rozsvítí kontrolka WIRELESS.

Práce s počítačem VAIO > Používání funkce Bluetooth n 65 N Ukončení spojení Bluetooth Ukončení komunikace Bluetooth 1 Vypněte zařízení Bluetooth komunikující s počítačem. 2 V okně VAIO Smart Network klepněte na přepínač u možnosti Bluetooth a vypněte ho na hodnotu Off.