Views
6 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Tchèque

Začínáme >

Začínáme > Připojení zdroje napájení n 18 N ✍ Chcete-li počítač zcela odpojit od napájení ze sítě, odpojte adaptér střídavého napětí ze zásuvky. Síťová zásuvka musí být snadno přístupná. Pokud počítač nebudete po delší dobu používat, uveďte počítač do režimu spánku. Viz část Používání režimu spánku (str. 28).

Začínáme > Používání akumulátoru n 19 N Používání akumulátoru Akumulátor dodaný s počítačem není při dodání zcela nabitý. Vložení a vyjmutí akumulátoru Vložení akumulátoru 1 Vypněte počítač a zavřete displej LCD. 2 Posuňte zámek akumulátoru LOCK (1) ke středu.