Views
4 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Tchèque

Začínáme >

Začínáme > Používání akumulátoru n 24 N Prodloužení výdrže akumulátoru Když je počítač napájen z akumulátoru, můžete jeho výdrž prodloužit následujícími způsoby. ❑ Snižte jas displeje počítače. ❑ Používejte úsporný režim. Další informace najdete v části Používání úsporných režimů (str. 26). ❑ Změňte nastavení pro úspory energie v okně Možnosti napájení. Další informace najdete v části Práce s nástrojem VAIO Power Management (str. 93). ❑ Programem VAIO Control Center nastavte tapetu pro pozadí v nastavení Long Battery Life Wallpaper Setting.

Začínáme > Bezpečné vypnutí počítače n 25 N Bezpečné vypnutí počítače Chcete-li zabránit ztrátě neuložených dat, vypínejte počítač řádným postupem popsaným níže. Vypínání počítače 1 Vypněte všechna periferní zařízení připojená k počítači. 2 Klepněte na tlačítko Start a na tlačítko Vypnout. 3 Reagujte na všechna upozornění, že je nutné uložit dokumenty nebo že jsou přihlášeni další uživatelé, a počkejte, dokud se počítač nevypne automaticky. Kontrolka napájení zhasne.