Views
7 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Tchèque

Začínáme >

Začínáme > Používání akumulátoru n 20 N 3 Zasuňte akumulátor šikmo do prostoru pro akumulátor, až výstupky (2) na obou stranách prostoru pro akumulátor zapadnou do výřezů ve tvaru písmene U (3) na obou stranách akumulátoru. 4 Zatlačte akumulátor do prostoru pro akumulátor, až uslyšíte zacvaknutí. 5 Pro zabezpečí akumulátoru v počítači posuňte zámek akumulátoru LOCK směrem ven.

Začínáme > Používání akumulátoru n 21 N Vyjmutí akumulátoru ! Při vyjmutí akumulátoru ze zapnutého počítače, který není připojen k adaptéru střídavého napětí, nebo při vyjmutí akumulátoru z počítače, který se nachází v úsporném režimu, může dojít ke ztrátě dat. 1 Vypněte počítač a zavřete displej LCD. 2 Posuňte zámek akumulátoru LOCK (1) ke středu. 3 Posuňte západku RELEASE (2) akumulátoru ke středu a podržte ji, vsuňte konec prstu pod výčnělek (3) akumulátoru, zvedněte akumulátor ve směru šipky a poté ho vytáhněte z počítače. ! Některé akumulátory nesplňují kvalitativní a bezpečnostní požadavky společnosti Sony. Tento počítač může z bezpečnostních důvodů pracovat pouze s pravým akumulátorem Sony určeným pro tento model. Při instalaci neschváleného akumulátoru nebude akumulátor nabíjen a počítač nebude pracovat.