Views
7 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Tchèque

n 2 N Obsah Před

n 2 N Obsah Před zahájením práce......................................................... 4 Informace o počítači VAIO ............................................ 5 Ergonomická pravidla ................................................... 7 Začínáme ............................................................................ 9 Umístění ovládacích prvků a konektorů...................... 10 Kontrolky..................................................................... 16 Připojení zdroje napájení............................................. 17 Používání akumulátoru................................................ 19 Bezpečné vypnutí počítače......................................... 25 Používání úsporných režimů ....................................... 26 Aktualizace počítače ................................................... 29 Práce s počítačem VAIO................................................... 30 Používání klávesnice ................................................... 31 Používání dotykové podložky ..................................... 33 Používání tlačítek se speciálními funkcemi................. 34 Používání integrované kamery .................................... 35 Používání optické jednotky ......................................... 36 Používání médií „Memory Stick“................................. 43 Používání ostatních modulů / paměťových karet ....... 49 Používání sítě Internet................................................. 55 Používání sítí (LAN) ..................................................... 56 Používání bezdrátových sítí WLAN ............................. 57 Používání funkce Bluetooth ........................................ 62 Práce s periferními zařízeními ...........................................68 Připojení externích reproduktorů nebo sluchátek .......69 Připojení externího zobrazovacího zařízení .................70 Výběr režimu zobrazení ...............................................75 Používání funkce více monitorů...................................76 Připojení externího mikrofonu......................................78 Připojení zařízení USB .................................................79 Připojení zařízení s rozhraním i.LINK ...........................81 Přizpůsobení počítače VAIO .............................................83 Nastavení hesla ...........................................................84 Používání technologie Intel(R) VT ................................91 Práce s nástrojem VAIO Control Center......................92 Práce s nástrojem VAIO Power Management .............93 Inovování počítače VAIO...................................................94 Přidávání a odebírání paměti.......................................95

n 3 N Bezpečnostní zásady...................................................... 101 Bezpečnostní informace ........................................... 102 Informace o péči a údržbě ........................................ 105 Manipulace s počítačem........................................... 106 Manipulace s displejem ............................................ 108 Používání zdroje napájení ......................................... 109 Manipulace s integrovanou kamerou........................ 110 Manipulace s disky ................................................... 111 Používání akumulátoru.............................................. 112 Práce s médii „Memory Stick“ .................................. 113 Manipulace s integrovaným paměťovým zařízením ... 114 Řešení potíží ................................................................... 115 Provoz počítače ........................................................ 117 Aktualizace a zabezpečení systému ......................... 123 Obnovení................................................................... 125 Akumulátor................................................................ 127 Integrovaná kamera .................................................. 129 Práce v síti (sítě LAN/bezdrátové sítě WLAN) ........... 131 Technologie Bluetooth .............................................. 135 Optické disky ............................................................ 139 Displej ....................................................................... 144 Tisk............................................................................ 148 Mikrofon .................................................................... 149 Reproduktory ............................................................ 150 Dotyková podložka....................................................152 Klávesnice .................................................................153 Diskety.......................................................................154 Zvuk a video ..............................................................155 „Memory Stick“ .........................................................157 Periferní zařízení ........................................................158 Ochranné známky ...........................................................159 Upozornění......................................................................161