Views
3 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > Práce v síti (sítě LAN/bezdrátové sítě WLAN) n132 N ❑ Zkontrolujte, zda je v poli Nastavení bezdrátového adaptéru v okně Možnosti napájení vybrána hodnota Maximální výkon. Kterákoli jiná možnost může způsobit selhání komunikace. Pro změnu nastavení použijte tento postup: 1 Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu stavu režimu napájení na hlavním panelu a vyberte možnost Možnosti napájení. 2 Klepněte na tlačítko Změnit nastavení schématu. 3 Klepněte na možnost Změnit pokročilé nastavení napájení. 4 Vyberte kartu Upřesnit nastavení. 5 Poklepejte na možnost Nastavení bezdrátového adaptéru a Režim snížené spotřeby. 6 V rozevíracích seznamech v částech Baterie i Napájen ze sítě zvolte možnost Maximální výkon.

Řešení potíží > Práce v síti (sítě LAN/bezdrátové sítě WLAN) n133 N Co udělat, pokud nelze přistupovat k Internetu? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Zkontrolujte nastavení přístupového bodu. Další informace najdete v příručce dodané s přístupovým bodem. Zkontrolujte, zda je počítač připojen k přístupovému bodu. Přemístěte počítač dále od překážek nebo blíže k používanému přístupovému bodu. Zkontrolujte, zda je počítač správně nakonfigurován pro přístup k Internetu. Zkontrolujte, zda je v poli Nastavení bezdrátového adaptéru v okně Možnosti napájení vybrána hodnota Maximální výkon. Kterákoli jiná možnost může způsobit selhání komunikace. Chcete-li nastavení změnit, použijte postup Co udělat, když se počítač nedaří připojit k přístupovému bodu bezdrátové sítě WLAN? (str. 131). Proč je rychlost přenosu dat nízká? ❑ ❑ ❑ ❑ Rychlost přenosu dat v bezdrátové síti WLAN ovlivňují vzdálenost a překážky mezi zařízeními a přístupovými body. K dalším faktorům patří konfigurace zařízení, podmínky pro rádiové přenosy a kompatibilita softwaru. Pro dosažení maximální rychlosti přenosu dat přemístěte počítač dále od překážek nebo blíže k používanému přístupovému bodu. Pokud používáte přístupový bod bezdrátové sítě WLAN, může být zařízení dočasně přetíženo. Závisí na tom, kolik jiných zařízení přes přístupový bod komunikuje. Pokud se přístupový bod ruší s jinými přístupovými body, změňte kanál přístupového bodu. Další informace najdete v příručce dodané s přístupovým bodem. Zkontrolujte, zda je v poli Nastavení bezdrátového adaptéru v okně Možnosti napájení vybrána hodnota Maximální výkon. Kterákoli jiná možnost může způsobit selhání komunikace. Chcete-li nastavení změnit, použijte postup Co udělat, když se počítač nedaří připojit k přístupovému bodu bezdrátové sítě WLAN? (str. 131).