20.01.2022 Views

Cwartier Magazine #2

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Het gebouw

geeft energie

18

Het was een hele kunst om af te spreken met de drukke Nour Alsaleem, die haar

werk voor JAS Seeds Holland combineert met het leren van de Nederlandse taal.

Ook de agenda van Rudie Hoeben van Baldosas Tegels is allesbehalve leeg. Ze

geeft namelijk ook nog leiding in de zorg! Hoe doen ze dat?

Nour: “Ja, natuurlijk is het druk.

Maar als je wat wilt bereiken,

moet je er wat voor over

hebben.”

Rudie: “Zo is dat! Ik vind de

combinatie van mijn twee

banen juist fijn. Het is afwisselend

en spreekt verschillende kanten

van mij aan.”

Nour: “Hoe kwamen jullie op

het idee om met tegels aan de

slag te gaan?”

Rudie: “Toen mijn vriend en

ik in 2018 onze badkamer

verbouwden, hebben we lang

gezocht naar leuke tegels. Bijna

overal hadden ze alleen zwart,

wit en grijs.”

Nour: “En jullie wilden...?”

Rudie: “Blauw, mosgroen of

oker. We hebben veel gereisd

en houden van de warme,

karakteristieke sfeer van Zuid-

Europa en Marokko. De niet

perfecte huizen vol kleur! Nu

verkopen we handgemaakte

tegels uit Italië, Portugal,

Spanje en Marokko. Op onze

site kunnen mensen samples

bestellen. Wat doe jij?”

Nour: “Vier jaar lang heb ik

Oosterse zoetwaren, met name

uit Egypte, geïmporteerd en in

Nederland verkocht. Maar we

merkten dat daar steeds meer

concurrentie kwam. Daarom

werk ik nu samen met mijn

oom en broer aan de export

van zaden van bloemen en

groenten. Iedereen houdt van

bloemen en Nederland is daar

heel goed in. Wij willen ze aan

de hele wereld laten zien!”

Rudie: “Waar kom je

vandaan?”

Nour: “Ik kom uit

Syrië. Ik ben nu

6 jaar in

Nederland. De coronatijd was

lastig, omdat de Nederlandse

les niet doorging. Nu kan ik

weer volop aan de slag! Want

ik wil graag een hbo-opleiding

afronden op het gebied van

internationale logistiek. Alles

begint met taal hè.”

Rudie: “Kan me voorstellen dat

het pittig is om in een totaal

nieuw land te wonen.”

Nour: “Soms wel ja. Ik mis mijn

ouders en

andere

familie

die

Baldosas tegel met zaden van JAS Seeds Holland.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!