20.01.2022 Views

Cwartier Magazine #2

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Het zoemt van de

bedrijvigheid bij Cwartier

Voordat hij de bijenkast opent, blaast hij rook in de ‘vliegspleet’. “Een trucje

om ze rustig te houden”, legt hij uit. “De bijen denken dat er een bosbrand is.

Klaar om te vluchten zuigen ze zich snel helemaal vol met honing. Doordat hun

buikje zo vol zit, kunnen ze niet meer steken.”

We zijn in het domein van stadsimker Erik Schroën. Zeg maar de ambassadeur

van de biodiversiteit in Weert. Erik is niet alleen bijenhouder. Met zijn enthousiasme

‘steekt’ hij anderen aan om deze onmisbare vriendjes voor de natuur te

omarmen. Dankzij de stadsimker hebben al tientallen inwoners een bijenkast

aangeschaft en weten honderden kinderen in Weert dat deze kleine zoemers

een sleutelrol vervullen in de biodiversiteit. Doordat bijen bloemen, planten en

bomen bestuiven houden zij de variatie van soorten in stand.

Primeur voor Cwartier

Logisch dus dat de gemeente enkele jaren geleden als ‘Groenste regio ter

wereld’ de lokale imkervereniging St. Ambrosius vroeg een aantal bijenkasten

te plaatsen. Cwartier had de primeur voor de binnenstad. Op het dakterras

naast Punt Welzijn werd in de zomer van 2017 de eerste kast geplaatst. Een

veilige en beschutte plek, buiten het bereik van kinderen, waar zon en schaduw

elkaar afwisselen. Erik: “Voor de bijen een ideale plek om hun werk te doen.

Met de ochtendzon op de vliegspleet weten ze dat de dag is begonnen.

Als je bedenkt dat een honingbij maar 60 dagen leeft en de kast dagelijks

gevuld is met 30.000 tot 50.000 bijen, dan weet je hoeveel energie het kost

om de aanwas op peil te houden en al die mondjes te voeden. Tussen juni

en september volgt de beloning voor de imker in de vorm van pure Weerter

Stadshoning.”

29

Zijn vader Toon was ook imker. Toen hij in 2003 overleed, ging Erik voor de bijen

zorgen. Wat begon als een morele plicht (“Ik had niet veel met bijen”) groeide

uit tot een ware passie. “Als machinebouwer zit ik veel

binnen achter de computer. Het is heerlijk om dat werk af

te wisselen met deze buitenhobby. Je raakt verbonden met

de natuur en de seizoenen.”

Zo’n zes keer per jaar komt Erik naar Cwartier om de bijenkast te inspecteren.

De imker kijkt dan vooral of de koningin nog genoeg eitjes legt en of er voor

de bijen voldoende voedsel (honing of suiker) en stuifmeel is. “Bijen houden is

best een technische aangelegenheid waarbij je goed moet plannen. Met de bijen

zelf heb je niet veel werk. Een hond moet je drie keer per dag uitlaten. Bijen

zijn wilde dieren. Zelfs bij min 30 graden Celsius redden ze zichzelf in de kast.”

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!