Last ned - Innomed

innomed.no

Last ned - Innomed

logi som kan overføre dataene til sykehuset.

En viktig del av denne jobben er å kartlegge

de løsningene som benyttes ved kommunikasjon

i behandling av kroniske sykdommer i

dag – både nasjonalt og internasjonalt.

– Valg av løsning for kommunikasjon og registrering

av data vil danne grunnlaget for hva

vi skal gjøre videre i prosjektet, sier Reitan.

LETTER HVERDAGEN • Sammen med kollega

Kristine Holbø har Jarl Reitan i tillegg arbeidet

med nye hjelpemidler for kolspasientene. Prosjektet

er et tverrfaglig samarbeid mellom medisinere,

IKT-forskere, designere og produktutviklere.

Og ikke minst pasienter og pårørende.

– Dette er et klassisk eksempel på brukerstyrt

produktutvikling, mener Reitan.

Bakgrunnen for uttalelsen er at forskerne

her gjennomførte en behovskartlegging, som

tar utgangspunkt i hele behandlingsforløpet,

hvor pasienter, pårørende, leger, sykepleiere og

teknisk personell ble intervjuet, for å finne ut

om det er behov for nye og bedre hjelpemidler.

Resultatene viste at det er i hjemmet og på

reise kolspasientene har størst behov for nyvinninger.

– Vi ser et stort behov for å endre på oksygensystemet

som mange pasienter er helt avhengig

av. I dag er pasienten som regel koblet

til en konsentrator eller en gassbeholder i

hjemmet. Pasienten er altså fysisk tilkoblet utstyret

hele døgnet. Det er som å være lenket til

veggen, sier Reitan.

I tillegg får pasienten flasker med oksygen,

for utendørsbruk, levert hjem til seg.

– På sett og vis kan en si at kolspasientene

får utlevert en dose sosialt liv pr uke.

Nå vil forskerne finne nye løsninger, slik at

pasienten kan bevege seg fritt i hjemmet, og

gjør det enkelt å gå ut på korte turer.

BLOTTLEGGER SYKDOMMEN • Et annet problem

som er mer åpenbart for omgivelsene, er

katetersystemet – de blanke plastslangene

som mange kolspasienter bruker for å føre oksygen

inn i nesen.

– Mange føler at de blottlegger sykdommen

sin med å gå med den utenfor sin egen

stue, og unngår å gå ut på grunn av slangene

de har midt i ansiktet. Dette er jo et syke -

husredskap som blir dyttet på pasientene i

det offentlige rom og som de fleste føler

ubehagelig å vise seg med utendørs, forklarer

produktutvikleren.

Forskernes mål er å utvikle et katetersystem

som ikke er så synbart, og som kanskje kan løses

med en enkel og diskret slange som kommer

inn fra en side, omtrent som den mikrofonen

man ser programlederne på tv har. Det vil

heve livskvaliteten til mange, og kanskje gjøre

det lettere å komme seg ut, noe som igjen har

store positive konsekvenser for både den psy-

Stor nytte av styrketrening

■ Arne Sæter i Leksvik har arbeidsrelatert kols og fikk

streng beskjed om å trene da han fikk diagnosen. Med

egen tid og egne krefter, og med støtte fra både lokal -

laget i LHL og kommunen i Leksvik, har han nå etablert

et treningssenter i Leksvik.

kiske og fysiske helsa til denne pasientgruppa.

Samtidig er noe av det viktigste for kolspasientene

å få regulert oksygenet på det

nivået som kroppen trenger. For dette varierer

i forhold til aktivitet og dagsform. Derfor

må dette måles fortløpende for at oksygentilførselen

skal bli optimal. I dag, derimot,

måles oksygenbehovet med et stikk i finge-

ren en gang om dagen, og det gir ikke indikasjoner

som er presise nok.

Prosjektet er gjennomført i samarbeid med

lungeavdelingen ved St. Olavs Hospital, og

også her er det InnoMed som står bak.

InnoMeds ønske er at det skapes nye

løsninger i norsk næringsliv, som kan løse et

faktisk utløst behov i sektoren. Vi ønsker der-

gemini • nr. 5 • oktober 2007 33

Foto: Christina B. Winge

w

More magazines by this user
Similar magazines