Boråsakademiker 2011 - BADA - Högskolan i Borås

bada.hb.se

Boråsakademiker 2011 - BADA - Högskolan i Borås

Högskolan i Borås. (2010a). Det kompletta lärosätet - mål och strategier för

Högskolan i Borås 2010-2013. Borås.

Högskolan i Borås. (2010b). Årsredovisning (No. DNR 1088-09-24).

Högskolan i Borås: Informationsavdelningen.

Högskoleverket. (2007). Studentspegeln 2007 (No. 2007:20 R). Stockholm:

Högskoleverket.

Högskoleverket. (2011a). Etableringen på arbetsmarknaden - examinerade

2007/08 (No. 2011:16 R). Stockholm: Högskoleverket.

Högskoleverket. (2011b). Universitet och högskolor. Högskoleverkets årsrapport

2011. (No. 2011:8R). Stockholm: Högskoleverket.

Lebedinski, L. (2008). Studenbarometer vid Högskolan i Borås 2008 (No.

9, Skrift). Borås: Högskolan i Borås, Centrum för lärande och

undervisning.

Loehlin, J. C. (2004). Latent variable models : an introduction to factor,

path, and structural equation analysis (4th ed.). Mahwah, N.J.: L.

Erlbaum Associates.

Lundmark, A. (2002). Före detta studenters uppfattningar om sina studier

och nyttan av dem i arbetslivet. Uppsala: Uppsala universitet.

Lundmark, A. (2005). Vad tycker utexaminerade civilingenjörer? Åsikter

om studierna och värdet av dessa på arbetsmarknaden. Uppsala:

Uppsala universitet.

Lundmark, A. (2006). Med en examen från Uppsala universitet: . Uppsala:

Uppsala universitet.

Nelsson, O. (2006). Från examen till arbete - en uppföljning av innehåll

och relevans i utbildningar vid Lunds universitet (No. 2006:241).

Lund: Lunds universitet.

Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The knowledge-creating company :

how Japanese companies create the dynamics of innovation. New York:

Oxford University Press.

Pedhazur, E. J., & Pedhazur Schmelkin, L. (1991). Measurement, design,

and analysis : an integrated approach. Hillsdale, N.J.: Lawrence

Erlbaum Associates.

SFS 1996:1392. Högskolelagen. Stockholm: Utbildningsdepartementet.

Sigrén, P. (2007). Alumnuppföljning av studenter som påbörjade programutbildningar

under 2001 (No. 11). Borås: Högskolan i Borås.

122 RAPPORT FRÅN CENTRUM FÖR LÄRANDE OCH UNDERVISNING

More magazines by this user
Similar magazines