Boråsakademiker 2011 - BADA - Högskolan i Borås

bada.hb.se

Boråsakademiker 2011 - BADA - Högskolan i Borås

Huvudsaklig sysselsättning efter studierna

Har du som huvudsaklig sysselsättning arbetat efter avslutad utbildning;

mer än 50 procent? 74 procent anger en fast anställning samt fem procent

ett vikariat. 2001-års alumner angav 70 procent ”fast anställning”.

Tabell 4.7 Arbete efter utbildningen, mer än halvtid.

Andel i procent.

Arbete efter utb. 2005 2001

mindre än ett år 10,2 13,0

mellan ett och två år 8,5 48,1

mer än två år 54,2 27,3

nej 0,0 2,6

gör annat 27,1 9,1

Arbetar inom yrkesområdet

Hur stor del av den tid som du arbetat har varit inom området du utbildats

för?

Tabell 4.8 Arbete inom yrkesområdet.

Andel i procent.

Inom utb. området 2005 2001

hela tiden 62,8 51,5

mer än halva tiden 14,0 20,6

mindre än halva tiden 7,0 19,1

inte alls 16,3 8,8

Arbete under utbildningstiden

Tabell 4.9 Arbetade under utbildningen. Alternativet heltid

saknades vid 2001-­‐års studentgrupp. Andel i procent.

Arbetstid 2005 2001

ja, mindre än 25 procent 24,4 58,4

ja, mellan 25-­‐50 procent 44,4 14,3

ja, över 50 procent 6,7 1,3

heltid 8,9 0,0

nej 15,6 26,0

En stor andel av studenterna har arbetat under sin utbildningstid. 69

procent anger att de arbetat upp till 50 procent under studietiden. Stu-

72 RAPPORT FRÅN CENTRUM FÖR LÄRANDE OCH UNDERVISNING

More magazines by this user
Similar magazines