Boråsakademiker 2011 - BADA - Högskolan i Borås

bada.hb.se

Boråsakademiker 2011 - BADA - Högskolan i Borås

FÖRELIGGANDE RAPPORT är nummer fjorton i rapportserien Rapport

från Centrum för lärande och undervisning. Syftet med rapportserien är

dels att redovisa resultat från pågående och avslutade projekt samt att

publicera inlägg i en pågående diskussion kring tillämpade metoder och

att utveckla idéer inom ramen för högskolans uppdrag.

Författare

Peter Sigrén

Högskolan i Borås

Besöksadress: Allégatan 1, 501 90 Borås.

e-post: peter.sigren@hb.se

Grafisk form

Peter Sigrén, Högskolan i Borås

Omslagsbild

Anna Sigge, Frilanskompaniet

Tryck

Responstryck, Borås 2012

Rapport från Centrum för lärande och undervisning, NR 14, 2012

ISSN: 1650-5867

Digital version: http://hdl.handle.net/2320/9401

More magazines by this user
Similar magazines