Views
9 months ago

Spännande stenplatser i Storvretabygden. Galmmal kultursten och stenhuggning. Del 2 Borrkluvet stenmaterial. Sven-Inge Windahl 2018

Traces of the use of stone splitting using old, manual drilling techniques in forest and field in the neighbourhood of Storvreta village (Uppsala county, Sweden).

Klyvborränna i kanten

Klyvborränna i kanten av litet block - i betesmark nära Fulleövägen

Bild och Text: Sven-Inge Windahl 2018

 • Page 1 and 2:

  Text och Bild: Sven-Inge Windahl 20

 • Page 3 and 4:

  Borrat block på bergshöjd vid Ful

 • Page 5 and 6:

  Andra presentationer Eftersom jag u

 • Page 7 and 8:

  Block i Storskogen med grunt borrh

 • Page 9 and 10:

  Om innehållet

 • Page 11 and 12:

  Det är fortfarande mycket som är

 • Page 13 and 14:

  Allmänt om stenklyvning med borrte

 • Page 16:

  Två klyvtekniker med borr, som sam

 • Page 20:

  Ett vackert hugget portstolpe-likna

 • Page 23 and 24:

  Exempel på olika instruktionsfilme

 • Page 26:

  Fotot på motstående sida illustre

 • Page 30 and 31:

  Det är ofta så här vi ser stenhu

 • Page 32 and 33:

  Stenkonst med klyvborrännor i Str

 • Page 34:

  Bilden visar en mycket vackert arra

 • Page 38:

  I ett höglänt skogsparti ganska l

 • Page 42:

  Bilden på motstående sida visar l

 • Page 45 and 46:

  Borrännor på kluvna block - exemp

 • Page 48:

  Ännu en vackert huggen sten i samm

 • Page 52:

  Borrännor efter radklyvning i kyrk

 • Page 56:

  Borrännor i block som utsatts för

 • Page 60:

  Borränna efter enkelhålsklyvning

 • Page 64:

  I ett parti av kyrkogårdsmuren vid

 • Page 68:

  I ett parti av kyrkogårdsmuren vid

 • Page 71 and 72:

  Tensta

 • Page 73 and 74:

  ?

 • Page 75 and 76:

  Svåridentifierade borrännor Det k

 • Page 78:

  Svårupptäckt klyvborränna

 • Page 82:

  Svårupptäckt klyvborränna

 • Page 86:

  Svagt markerad klyvborränna på mo

 • Page 90:

  En av de vackraste oborrade klyvpla

 • Page 94:

  Stenkonst i Storvretabygden när de

 • Page 98 and 99:

  4. Exempel på klyvplatser i skog o

 • Page 100:

  4.a. Klyvplatser i skogsmark Klyvpl

 • Page 104:

  I ett skogsområde vid Fullerö hit

 • Page 108:

  Klyvplats i skogsparti nära bron

 • Page 112:

  Klyvplats ute i Storskogen (se ocks

 • Page 116:

  Liten klyvplats på kalhygge i Full

 • Page 120:

  Efter mycket letande hittade jag ä

 • Page 124:

  På en blockkant hittar jag till sl

 • Page 128:

  På ett blockstycke syns flera grun

 • Page 132:

  Liten klyvplats i Storskogen (bakom

 • Page 136:

  Det här blocken vars framsida kluv

 • Page 140:

  Bilden visar den långa vertikala b

 • Page 144:

  Även långt inne i storskogen hitt

 • Page 148:

  Klyvplats i Fulleröskogen, där et

 • Page 152:

  När vi kryper ännu närmare ser v

 • Page 156:

  Klyvplats i skogsmark (nära Stenhe

 • Page 160:

  Borränna efter centralt anlagt dju

 • Page 164:

  Lång klyvborränna på huvudblocke

 • Page 168:

  Framför klyvplatsen står ett mär

 • Page 172:

  Borränna efter stenklyvning på de

 • Page 176:

  Stenhuggning med borrteknik i Fulle

 • Page 180:

  Liten klyvborränna på block i sko

 • Page 183 and 184:

  Lärk på vintern

 • Page 186:

  Att det här är en husbehovsstent

 • Page 190:

  Man skulle gärna ha velat vara med

 • Page 194:

  Rest av ett större block, där ste

 • Page 198:

  Närbild på en del av en lång kly

 • Page 202:

  Närbild på borrännan på blocket

 • Page 206:

  I hagmarken vid Ärentuna kyrka hit

 • Page 210:

  I mitten av närbilden ser man rest

 • Page 214:

  Framskrapad klyvborränna på snöt

 • Page 218:

  Detalj av borrännan i föregående

 • Page 221 and 222:

  De borrkluvna sprickstenarna I ett

 • Page 224:

  Bilden visar en del av det uppspruc

 • Page 228:

  I klyvsprickan mitt upptäcker man

 • Page 232:

  Bilden visar en del av det uppsprä

 • Page 236:

  Mitt i sprickan och i det vackra l

 • Page 240:

  Mittsprickans klyvhål omgiven av v

 • Page 244:

  Klyvsprickan döljs av gröna blad.

 • Page 248 and 249:

  6. Borrännor och gränsmonument -

 • Page 250 and 251:

  Det låga stenen med sprickan verka

 • Page 252:

  I slänten upp mot höjdryggen i ki

 • Page 256:

  I sluttningen upp mot stenkullen (f

 • Page 260:

  Bakom gravkullen - till vänster -

 • Page 264:

  Närbild som visar hur stenhällen

 • Page 268:

  Klyvplatsen (samma som på föregå

 • Page 272:

  Lite längre bort på samma höjdry

 • Page 276:

  På översiktsbilden ser vi tydligt

 • Page 280:

  Det är kanske inte lätt att uppt

 • Page 284:

  För att förstå stenhuggarens avs

 • Page 288:

  Knappt två hundra meter från den

 • Page 292:

  Då och då händer det att man ute

 • Page 296:

  Den här mittkluvna stenen (i fårh

 • Page 300 and 301:

  7. Stenkaos med enstaka borrännor

 • Page 302:

  I stenkaos-miljöer förekommmer bo

 • Page 306:

  Bilden på motstående sida visar k

 • Page 310:

  Klyvborränna på mindre block när

 • Page 314:

  Men om nu stenkullens framsida kän

 • Page 318:

  I Fårhagens kant ner mot de lägre

 • Page 322:

  Den kaotisk stenplatsen vid Fuller

 • Page 326:

  Längre ner i stensluttningen finns

 • Page 330:

  Nedanför den runda flacka blockhö

 • Page 334:

  Ytterligare en arrangerad plats med

 • Page 338:

  Jag letade förgäves igenom kanter

 • Page 342:

  Jag fortsatte emellertid att unders

 • Page 346:

  När jag skrapar bort mossan på en

 • Page 350:

  Den pyramidformade blockhögen med

 • Page 354:

  Bara ett hundratal meter bort - på

 • Page 358:

  Ibland upptäcker man inte intressa

 • Page 362:

  På andra sidan av den kaotiska blo

 • Page 366:

  Vid ingången till det stora stenhu

 • Page 369 and 370:

  Borrännemonumenten med trolig grä

 • Page 371 and 372:

  Det bör understrykas att jag hitti

 • Page 374:

  En lång smal borränna löper vert

 • Page 378:

  Närbild som visar klyvborrännorna

 • Page 382:

  Det klyvborrhål som givit upphov t

 • Page 386:

  Närbild på de övre blockdelarna

 • Page 390:

  På ena sidan av den stora blockvä

 • Page 394:

  Det stora överhangsblocket med lå

 • Page 397 and 398:

  Bottendel Toppdel Mellandel

 • Page 400:

  Man kan kanske inte utesluta att bl

 • Page 403 and 404:

  äldre än de husbehovsstentägter

 • Page 406 and 407:

  Den skeppsliknande blockhögen vid

 • Page 408:

  I sluttningen ner mot kolonilottsä

 • Page 412:

  Den upprättstående Stenkolossen m

 • Page 416:

  Stenkolossen sedd från en annan vi

 • Page 420:

  Klyvhål har inte alltid tillverkat

 • Page 424:

  Alldeles nedanför den stora stenko

 • Page 428:

  Stort borränneblock med markant ö

 • Page 432:

  Det spruckna, upplagda borränneblo

 • Page 436:

  Någon vanlig stentägt för husbeh

 • Page 440:

  Bilden på motstående sida visar e

 • Page 444 and 445:

  Den mindre upprättstående stenkol

 • Page 446:

  Två av den lilla stenkolossens sid

 • Page 450:

  Grund klyvborränna i underkanten p

 • Page 453 and 454:

  De ensamma borrännorna i flacka h

 • Page 456:

  När jag granskar den symmetriska s

 • Page 460:

  På ett mindre blockstycke i blockh

 • Page 464:

  Bilden visar den lite pyramidformad

 • Page 468:

  I närheten av det stora blocket fi

 • Page 472:

  I ett skogsparti nedanför Storvret

 • Page 476:

  Bilden på motstående sida visar e

 • Page 479 and 480:

  Märkliga Borrhål och Borrännor I

 • Page 482:

  Till vänster i den ohuggna delen a

 • Page 486:

  Blockets baksida är släthuggen oc

 • Page 490:

  På en höjd långt inne i Storskog

 • Page 494:

  Då och då kan man i den höglänt

 • Page 498:

  En närbild av den uthuggna gränsm

 • Page 502 and 503:

  Ett exempel på märklig klyvning m

 • Page 504:

  Man tror nästan inte det är sant

 • Page 508:

  Vi stannar till en stund vid ”ste

 • Page 511 and 512:

  Klyvborränna på ”stentråget”

 • Page 514:

  I skogspartiet vid Norrbo finns ege

 • Page 518:

  Det ser faktiskt ut som om man anst

 • Page 522:

  Bilden på motstående sida visar e

 • Page 526:

  Samma block sett från ena gavelsid

 • Page 530:

  Inne i Storskogen stöter man på d

 • Page 534:

  Öster om Tipptoppvägen (Basketvä

 • Page 538:

  På den sida som vetter mot kameran

 • Page 542:

  Till vänster syns en vertikal klyv

 • Page 546:

  Blockrester nedanför blocket och d

 • Page 550:

  I kanten av kolonilottsvägen -alld

 • Page 554:

  Närbild på den del av klyvspricka

 • Page 558:

  Under en cykeltur i Lälundatrakten

 • Page 561 and 562:

  Om borrännors ålder Hur länge ha

 • Page 563 and 564:

  Husgrunder Genom att studera ålder

 • Page 566:

  Bilden visar den mindre, gjutna ste

 • Page 570:

  I skogen i Stenhemstrakten - just i

 • Page 574:

  Och visst hittade jag en klyvborrä

 • Page 578 and 579:

  Stengrundspartiet på bilden inneh

 • Page 580:

  Med den här förstoringsgraden är

 • Page 584:

  I hela kyrkogårdsmuren vid Rasboki

 • Page 588:

  Längs ena sidan av Fyrisåns huvud

 • Page 592:

  Klyvborränna på en av de upplagda

 • Page 596:

  Bastionen Gräsgården vid Uppsala

 • Page 600:

  Gilleshus/tiondebod vid Vaksala kyr

 • Page 604:

  Närbild av borrännan i stenblocke

 • Page 608:

  En hög stentrappa leder upp till e

 • Page 612:

  Strävpelare vid Gamla Uppsala kyrk

 • Page 616:

  Klockstapeln vid Funbo kyrka Klocks

 • Page 620:

  Lång, tydlig klyvborränna i klock

 • Page 624:

  Närbild av klyvborrännor i stentr

 • Page 628:

  Gravhögen med det kallmurade gravv

 • Page 632:

  Borränna på block vid nedgången

 • Page 636: Borrännor på överdelen av gravst
 • Page 640: Fam. v. Dübens gravplats på Rasbo
 • Page 644: Trots den dåliga bildkvaliten kan
 • Page 648: Gamla grindstolpar Exempel från Li
 • Page 652: Ytterligare en gammal grindstolpe m
 • Page 656: Grindstolpe med avhuggen topp och g
 • Page 660 and 661: Analys av digitala bilder på Inter
 • Page 662 and 663: Summering av resultaten från en un
 • Page 664: Klyvplats i skogsparti nära åkerf
 • Page 668: Bilden på motstående sida visar e
 • Page 672: Som synes sitter fortfarande en jä
 • Page 676: Bilden visar den kvarsittande järn
 • Page 680: Avslutande kommentar: mer fokus på
 • Page 684 and 685: Spännande stenplatser i Storvretab
 • Page 688 and 689: Spännande Stenplatser i Storvretab
ACC 290 Week 3 Discussion Question 2 - Accounting 290 Week Three / acc290dotcom