MagicWatch MWE800 - Waeco

waeco.com

MagicWatch MWE800 - Waeco

_MWE-800-4.book Seite 120 Freitag, 21. Juli 2006 4:42 16

MagicWatch onderhouden en reinigen MagicWatch MWE 800

8.2 Gevoeligheid instellen

De gevoeligheid is reeds af fabriek ingesteld. Mocht er echter nog een bijkomende

instelling nodig zijn, ga dan als volgt te werk.

➤ Draai de instelschroef van de besturingselektronica (afb. 10.3, pagina 6)

langzaam in de richting min tot aan de aanslag terug.

➤ Zet een testvoorwerp op 1 m afstand in een hoek van 90° achter een sensor

(zie afb. 20, pagina 8).

➤ Schakel het contact in en schakel in de achteruitversnelling. Nu verhoogt

u de gevoeligheid door de instelschroef langzaam in de richting plus te

draaien tot de langzame tonenreeks (zone 1) te horen is.

✓ De gevoeligheid is ingesteld.

8.3 Sensoren testen

U kunt als volgt testen of de sensoren nog functioneren:

➤ Plaats uw voertuig op ca. 60 cm afstand (van de sensor gemeten) achteruit

en recht voor een muur.

➤ Zet de motor af, maar laat het contact ingeschakeld en de achteruitversnelling

ingeschakeld.

MagicWatch moet nu de afstand signaleren (middelste tonenreeks).

➤ Houd op ca. 30 cm afstand een hand voor de te testen sensor (b.v. rechter

sensor).

✓ Op het display brandt de rechter LED rood. De tonenreeks wisselt van

pulstonen in een permanente toon.

9 MagicWatch onderhouden en reinigen

120

Waarschuwing!

Voor het reinigen geen scherpe of bijtende middelen gebruiken,

omdat dit kan leiden tot schade aan de sensoren.

➤ Reinig de sensoren af en toe met een vochtige doek.

More magazines by this user
Similar magazines