MagicWatch MWE800 - Waeco

waeco.com

MagicWatch MWE800 - Waeco

_MWE-800-4.book Seite 191 Freitag, 21. Juli 2006 4:42 16

MagicWatch MWE800 MagicWatchin hoitaminen ja puhdistaminen

8.2 Herkkyyden säätäminen

Herkkyys on säädetty valmiiksi tehtaalla. Jos lisäsäätäminen on kuitenkin

tarpeen, menetelkää seuraavasti.

➤ Kääntäkää ohjauselektroniikan säätöruuvia (kuva 10.3, sivu 6) hitaasti

miinuksen suuntaan rajoittimeen asti.

➤ Asettakaa koe-esine 1 m:n etäisyydelle 90°:een kulmaan yhden anturin

taakse (kts. kuva 20, sivu 8).

➤ Kytkekää sytytys päälle ja asettakaa peruutusvaihde päälle. Lisätkää

herkkyyttä nyt kääntämällä säätöruuvia hitaasti plussan suuntaan, kunnes

hidas äänisarja (vyöhyke 1) kuuluu.

✓ Herkkyys on säädetty.

8.3 Anturien testaaminen

Voitte testata anturien toiminnan seuraavalla tavalla:

➤ Asettakaa ajoneuvonne n. 60 cm:n etäisyydelle (anturista mitattuna)

takaperin suoraan seinän eteen.

➤ Sammuttakaa moottori, mutta jättäkää sytytys ja peruutusvaihde päälle.

MagicWatchin tulisi nyt ilmaista etäisyys (keskimmäinen äänisarja).

➤ Pitäkää kättä n. 30 cm:n päässä tarkastettavasta anturista (esim. oikea

anturi).

✓ Näytön oikea punainen LED syttyy. Äänisarja vaihtuu sykkivästä jatkuvaksi

ääneksi.

9 MagicWatchin hoitaminen ja

puhdistaminen

Huomio!

Älkää käyttäkö puhdistamiseen teräviä tai kovia esineitä, koska

tämä voi johtaa anturien vahingoittumiseen.

➤ Puhdistakaa anturi toisinaan kostealla rievulla.

191

More magazines by this user
Similar magazines