MagicWatch MWE800 - Waeco

waeco.com

MagicWatch MWE800 - Waeco

_MWE-800-4.book Seite 179 Freitag, 21. Juli 2006 4:42 16

MagicWatch MWE800 Turvallisuus- ja kiinnitysohjeita

Noudattakaa seuraavia ohjeita sähköisiin osiin liittyvissä töissä:

Käyttäkää sähköjohtimien jännitteisyyden tarkastamiseen vain diodisähkökynää

tai (kts. kuva 1.5, sivu 3) tai volttimittaria (kts. kuva 1.6, sivu 3) .

Loistelampulla toimivat sähkökynät (kts. kuva 1.9, sivu 3) ottavat liian paljon

virtaa, mikä voi johtaa ajoneuvoelektroniikan vahingoittumiseen.

Huolehtikaa ennen sähköjohtojen vetämistä siitä, että ne

– ei ole taitteella tai kierteellä,

– eivät hankaa reunoihin,

– eivät kulje suojaamattomina teräväreunaisista rei'istä (kts. kuva 3,

sivu 4).

Eristäkää kaikki johtimet ja liitännät.

Kiinnittäkää johdot mekaanisen kuormituksen estämiseksi johtokiinnittimillä

tai eristysnauhalla, esim. ajoneuvossa jo oleviin johtoihin.

Noudattakaa erityisesti seuraavia ohjeita:

Asentakaa anturit mahdollisuuksien mukaan siten, että ne eivät ole

suoraan pakoputken pään yläpuolella. Muuten näytössä voi ilmetä

virheitä.

LED-takavaloilla varustetuissa ajoneuvoissa peruutusvaroituslaitteen

asentaminen voi johtaa häiriöihin. Olkaa hyvä ja pyytäkää tietoja asiasta

ajoneuvovalmistajaltanne.

Noudattakaa voimassa olevia lakeja ja määräyksiä.

Anturit eivät saa peittää mitään merkkilamppuja.

Toimikaa peruuttaessanne siten, että siitä ei ai voi aiheutua vaaraa muille

liikenteessä liikkujille.

Kriittisiä esteitä ei ole toisinaan mahdollista havaita lainkaan tai vain epämääräisesti

niiden fysikaalisten heijastusominaisuuksien takia.

MagicWatch on tarkoitettu lisäavuksenne ts. laite ei vapauta Teitä velvollisuudesta

olla erityisen varovainen peruuttaessanne.

MagicWatch voi varoittaa Teitä ajoissa vain hitaassa peruutuksessa

(parkkeerausnopeus).

Poistakaa antureista lumi, jää tai lika, jotta siitä ei aiheudu haittaa laitteen

toiminnalle.

179