MagicWatch MWE800 - Waeco

waeco.com

MagicWatch MWE800 - Waeco

_MWE-800-4.book Seite 184 Freitag, 21. Juli 2006 4:42 16

MagicWatchin asentaminen MagicWatch MWE 800

6.2 Anturien asentaminen

184

Anturien korrekti asentaminen on laitteen moitteettoman toiminnan

kannalta tärkeätä.

Jos ne osoittavat maahan, esim. epätasaisuudet ilmaistaan

esteiksi. Jos ne osoittavat liian ylös, todellisia esteitä ei tunnisteta.

Noudattakaa asennuksessa seuraavia tietoja:

Ottakaa kuva 13 A, sivu 6 huomioon, kun asennus tehdään henkilöautoon,

ja kuva 13 B, sivu 6 kun asennus tehdään asuntoautoon.

Maksimikantama on n. 1,2 m.

Jotta ajoneuvon kulmaa (vilkkua jne.) voidaan valvoa, anturia ei tulisi

asentaa yli 0,3 m etäisyydelle siitä.

Anturien etäisyyden maahan tulisi olla vähintään 40 ja enintään 60 cm

(kts. kuva 14 ja kuva 15, sivu 7).

Kun asennuskorkeus on 50 cm – 60 cm, anturin asennuskulman täytyy

olla maahan nähden 0°. Valitkaa puskurista asennusta varten kohta, joka

on mahdollisimman pystysuorassa maan pintaan nähden (kts. kuva 14,

sivu 7).

Kun asennuskorkeus on 40 – 50 cm, anturi täytyy asentaa n. +5° maan

pintaan päin (kts. kuva 15, sivu 7).

Anturien välin ei tulisi olla suurempi kuin 80 cm.

Asennuspaikan tulisi olla mahdollisimman tasainen.

Huomatkaa, että anturien täytyy olla tietyssä asennossa. Anturin yläpuoli

on merkitty merkinnällä ”UP” (kts. kuva 12, sivu 6). Lisäksi vastaavassa

kumireunuksessa on ura.

Asentakaa anturit tasaisin välein ajoneuvon koko leveydelle, jotta tarkkailu

toimisi ihanteellisesti (kts. kuva 13, sivu 6).

Anturit saa maalata, mutta ei monikerrosmaalilla, koska se heikentää

anturien toimintakykyä.

More magazines by this user
Similar magazines