Jord og Plante Kompendium.pdf

elevweb.ucholstebro.dk

Jord og Plante Kompendium.pdf

7. Gødskning

Der er to grundlæggende forskellige måder at gøde på,

grundgødskning og vedligeholdelsesgødskning.

Grundgødskning er på sigt at gøde jorden op til det baggrundsniveau,

som de planter man dyrker trives bedst ved,

mens vedligeholdelsesgødskning er løbende at erstatte de

næringsstoffer som planterne fjerner.

Hvis man ønsker et optimalt gødet anlæg, skal man altså

både sørge for, at jorden er grundgødet op til passende

værdier og løbende erstatte den næring planterne forbruger.

Grundstoffer

Grundstoffer i planterne

Makronæringsstoffer Mikronæringsstoffer

C = Kulstof (Carbon)

H = Brint (Hydrogen

O = Ilt (Oxygen)

N = Kvælstof (Nitrogen)

P = Fosfor (Phosphor)

K = Kalium

Ca = Calcium

S = Svovl

Mg = Magnesium

Mn = Mangan

Fe = Jern (Ferrum)

Zn = Zink

Al = Aluminium

Cu = Kobber

B = Bor

Na = Natrium

Cl = Klor

Co = Kobolt

Si = Silicium

Mo = Molybdæn

De første 3 makronæringsstoffer C, H og O gøder man ikke

med, da de altid er til stede i rigelige mængder. Undtagelsen

er dog i væksthuse, hvor man kan tilføre C i form af CO2

for at fremme fotosyntesen.

7. GØDSKNING 171

More magazines by this user
Similar magazines